Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Oto, co można czasem całkiem przypadkowo odkryć jedząc posiłek - talerz motywacyjny. Wyobraź sobie teraz, jak zmienia smak twoje ulubione danie na takim talerzu i jak wpływa to na twoje samopoczucie.

Begin each day with a grateful heart. In every way and everday cherish family, friends and traditions.
Zaczynaj każdy dzień z wdzięcznością w sercu, doceniaj swoją rodzinę, przyjaciół i tradycję.

Live every moment and love beyond word. Work as if you don't need a money. Love as if you have never been hurt. Dance as if no one is watching.
Żyj chwilą i kochaj bez granic. Pracuj, jakbyś nie potrzebował pieniędzy. Kochaj, jakby nikt Cię nigdy nie zranił. Tańcz, jakby nikt nie patrzył.

Love is patient, love is kind... it always protects, always trusts, always hopes, always preseveres. Love never fails.
Miłość cierpliwa jest i łaskawa... wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję, wszystko przetrzyma. Miłośc nigdy nie ustaje.