Uhonorowanie niepełnosprawnej dr Heleny Pyz za 26 lat pracy misyjnej z trędowatymi - Pomia.pl - Portal Pozytywnych Treści
reklama
Witaj, życzymy dobrego dnia, dziś 26 Wrzesień 2021    |    Pamiętaj o życzeniach imieninowych dla: Justyna, Łucja, Cyprian

Bogdan Romaniuk, bp Krzysztof Nitkiewicz, dr Helena Pyz

Podkarpacka fundacja im. Ks. Kard. Adama Kozłowieckiego „Serce bez granic” uhonorowała niepełnosprawną dr Helenę Pyz za 26 lat pracy misyjnej z trędowatymi w Indiach.

Uroczyste wręczenie statuetki „Serce bez granic” odbyło się w Wyższym Seminarium Duchownym w Sandomierzu. To szczególne wyróżnienie upamiętnia zasługi i dzieło ks. kard. Adama Kozłowieckiego, nieżyjącego misjonarza pochodzacego z Huty Komorowskiej na Podkarpaciu, który przez 61 lat pełnił posługę w Zambii. Dr Pyz jest dwunastą osobą uhonorowaną tym wyróżnieniem. Fundacja im. Ks. Kard. Adama Kozłowieckiego „Serce bez granic” od 2011 roku przyznaje statuetkę „Serce bez granic” osobom duchownym i świeckim zasłużonym na rzecz misji oraz tym, którzy niosąc pomoc najbardziej potrzebującym, głoszą Chrystusową Ewangelię nadziei i miłości. Statuetkę wręczyli ks. bp Krzysztof Nitkiewicz, ordynariusz diecezji sandomierskiej oraz Bogdan Romaniuk, współzałożyciel Fundacji „Serce bez granic”, dyrektor Muzeum Kardynała Adama Kozłowieckiego SJ w Hucie Komorowskiej.

– Człowiek ma tylko jedno serce, i powinien je angażować w całości w to, co robi, gdziekolwiek jest. Nazwa statuetki „Serce bez granic” jest dla mnie bardzo zobowiązująca. Pracuję w Indiach, gdzie ze względu na system kastowy, ludzie ubodzy, niepełnosprawni, trędowaci są traktowani w okrutny sposób. Żeby tam pracować, trzeba kochać, tych, których inni za ludzi nawet nie uważają. Dziękuję fundacji za coś, co wzmacnia serce – mówi ze wzruszeniem laureatka.

Dr Helena Pyz to niezwykle skromna osoba. Urodziła się w 1948 roku. Pochodzi z Warszawy, gdzie ukończyła studia medyczne. Od 1989 roku pracuje w Ośrodku Rehabilitacji Trędowatych Jeevodaya w Indiach. Jak mówi, robi to z potrzeby serca, chce pomagać. Wypełnia jedynie swoje powołanie. – Jako lekarz mam misję leczenia ludzi. To misja powierzona mi przez samego Boga - przyznaje.

W odczytanej laudacji Bogdan Romaniuk zaznaczył, że dr Helena Pyz to osoba o niezwykłym życiorysie. Od najmłodszych lat jej życie było przepełnione cierpieniem. W młodości przeszła wiele chorób, m.in. chorobę Heinego-Medina. Od 2011 roku porusza się na wózku inwalidzkim. Do Indii wyjechała, by pomóc ciężko choremu księdzu, który był jedyną wykwalifikowaną osobą, niosącą pomoc tysiącom trędowatych.

– Dla dr Heleny Pyz praca w Ośrodku Rehabilitacji Trędowatych to całe życie, Indie to drugi dom. To, co robi, daje jej mnóstwo radości, spełnienie. Oprócz Ośrodka Jeevodaya obsługuje przychodnie wyjazdowe położone w promieniu 200 km. Zdarza się, że wraz z zespołem medycznym, przyjmuje 300 pacjentów w ciągu 1 dnia. Dr Helena Pyz ewangelizuje czynem, jakim jest posługa i miłość do tych, których inni z lęku i uprzedzeń unikają – podkreśla Bogdan Romaniuk.

W tym roku, po raz pierwszy, dzięki wsparciu wielu darczyńców i ludzi, którym bliskie są problemy misji, fundacja przekazała laureatce również czek w wysokości 10 tys. zł. Środki zostaną przeznaczone na potrzeby prowadzonego przez dr Pyz ośrodka i szkoły dla dzieci z rodzin najuboższych.

Dr Helena Pyz jest laureatką wielu nagród i wyróżnień. W 2005 roku otrzymała, na wniosek ambasadora Polski w Indiach, Order Polonia Restituta. Jest też m.in. Damą Orderu „Ecce Homo”, przyznawanego wybitnym działaczom społecznym, którzy swoją działalnością dowodzą prawdziwości słów: „Człowiek – to brzmi dumnie”, oraz wyróżnienia „Zasłużonemu – Polskie Towarzystwo Lekarskie”. W 2008 roku otrzymała „Order Uśmiechu”, została także laureatką nagrody „PONTIFICI” – Budowniczemu Mostów. Przyznaje ją Klub Inteligencji Katolickiej osobie, która całym swoim życiem ukazuje wartości dobra wspólnego, dialogu i poświęcenia na rzecz bliźnich. W 2015 roku została także uhonorowana odznaką honorową „Bene Merito”, którą przyznaje minister spraw zagranicznych ludziom szczególnie zasłużonym dla rozwoju polsko-indyjskich relacji.

Laureaci statuetki „Serce bez granic”:
- kard. Medardo Joseph Mazombwe – były metropolita Lusaki (Zambia);
- bp Krzysztof Nitkiewicz – ordynariusz diecezji sandomierskiej;
- Jan Wieliński – wieloletni ambasador Polski w Zimbabwe;
- dr Wanda Błeńska, lekarka i misjonarka nazywana „Matką Trędowatych”, która przez ponad 40 lat leczyła chorych na trąd w Ugandzie;
- ks. prof. dr hab. Ludwik Grzebień, jezuita – historyk, rektor Wyższej Szkoły Filozoficzno-Pedagogicznej „Ignatianum” w Krakowie w latach 2004-2010;
- ks. prałat Wacław Kuflewski, wieloletni misjonarz w Zambii, inicjator i pierwszy dyrektor Centrum Formacji Misyjnej w Warszawie;
- abp Telesphore George Mpundu – metropolita Lusaki, przewodniczący Konferencji Episkopatu Zambii;
- s. Jolanta Bajak ze Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej w Starej Wsi, która pracuje w sierocińcu w Kasisi (Zambia);
- ks. Franciszek Woda, jezuita – misjonarz pracujący w Zambii;
- ks. Marceli Prawica – misjonarz (Chingombe, Zambia);
- ks. prałat Jan Krzysztoń – misjonarz (Zambia) – statuetka nadana pośmiertnie.reklama

Menu

Regiony

Portal

 
 

© 2011-2015 POMIA.pl Portal Pozytywnych Treści - Wszystkie prawa zastrzeżone