Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Macierzyństwo w znaczeniu cielesnym, biologicznym polega na posiadaniu dziecka, któremu przekazało się życie. Macierzyństwo nie ogranicza się tylko do funkcji biologicznej, ale sięga o wiele głębiej. Polega ono także na „rodzeniu” w sensie duchowym. Wynika z faktu bycia osobą i dlatego ma zasięg o wiele szerszy niż tylko cielesny. Macierzyństwo duchowe jest cechą charakterystyczną dojrzałości wewnętrznej kobiety. Do takiego wymiary bycia osobą i zarazem bycie w pełni kobietą jest powołana każda kobieta, również nie będącą małżonkom. Odzwierciedla się to poprzez ten wymiar podobieństwa pierwotnego rodzicielstwa, którego pierwowzorem jest Bóg-Ojciec.

Macierzyństwo w sensie osobowym nieodłącznie związane jest z bezinteresownym darem z siebie. W tym sensie poprzez obdarowanie sobą, otwiera się w tych, wobec których jest się darem perspektywę odszukania własnej tożsamości, tego, kim się jest i po co się jest. W przypadku małżeństwa macierzyństwo polega na zrodzeniu cielesnym przez kobietę dziecka, ale także na zrodzeniu duchowym przez wychowanie ku pełni człowieczeństwa. Wiąże się to z podjęciem wielkiego trudu odpowiedzialności za dziecko. Ten trud podejmowany z miłości owocuje nie tylko prawidłowym rozwojem fizycznym, ale przed wszystkim prawidłowym rozwojem na poziomie uczuć, emocji i przede wszystkim na poziomie ducha. Należy pamiętać, że nie wystarczy, aby dziecko było tylko zadbane od strony materialnej, ale należy rozwijać w nim każdą sferę jego życia.

Należy podkreślić, że kobiety o wiele bardziej niż mężczyźni są zwrócone do konkretnego człowieka. Macierzyństwo te predyspozycje w nich rozwija. Często mówi się o instynkcie macierzyńskim, który powinien być prawidłowo rozwijany i wychowywany. Z badań przeprowadzonych przez N. Han-Ilgieicz dotyczących psychiki kobiety wynika, że pragnienie macierzyństwa przejawiało 91% badanych kobiet. Instynkt macierzyński jest tak bardzo zakorzeniony w psychice kobiety, że nie da się go zniszczyć do końca. Natomiast jego zahamowanie może doprowadzić do nasilenia się postaw niemoralnych. Stąd też niezmiernie ważnym zagadnieniem jest budowanie prawidłowych relacji między matką a córką, opartych na wzajemnej życzliwości, zatroskaniu oraz autentycznej miłości. Kobieta uczy się najpiękniejszego macierzyństwa w domu rodzinnym uczestnicząc w miłości swoje własnej matki.

Wykorzystano:

Słownik małżeństwa i rodziny. Warszawa: Wyd. Akademii Teologii Katolickiej; Łomianki, „Fundacja Pomocy Rodzinie” 1999.

Fot. http://www.sxc.hu

Tekst: Ewelina Bal, absolwentka teologii oraz Studiów Komunikowania Społecznego i Dziennikarstwa KUL, doktorantka KUL.