Odpowiedzialne rodzicielstwo - Pomia.pl - Portal Pozytywnych Treści
reklama
Witaj, życzymy dobrego dnia, dziś 14 Sierpień 2020    |    Pamiętaj o życzeniach imieninowych dla: Alfred, Maksymilian, Euzebiusz
Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Odpowiedzialne rodzicielstwo związane jest z przekazywaniem życia. Obok wychowania potomstwa jest to jest to główne zadanie małżeństwa. Rodzicielstwo tak pojęte stanowi konkretyzację powołania małżeńskiego. Odpowiedzialność rodzicielska wobec Boga wynika z powołanie małżeńskiego, udzielonego określonej kobiecie i określonemu mężczyźnie, aby stanowiły małżeństwo a wraz z dziećmi powołanymi do życia – rodzinę. Podstawowe zadanie wynikające z udziału małżonków, potencjalnych rodziców w misterium Boga, który jest źródłem życie. Małżonkowie poprzez wzajemną komplementarność męskości i kobiecości powinni odnosić się z czcią do transcendentnego Źródła życia. Zachodzi to poprzez nierozerwalność znaczenia jednoczącego i rodzicielskiego każdego pojedynczego aktu małżeńskiego. Akt małżeński jest wyrazem wzajemnego całkowitego daru z osób. Moment zjednoczenia małżeńskiego jest najbardziej szczególnym doświadczeniem tego właśnie daru. Zjednoczenie małżeńskie w każdym pojedynczym przepadku angażuje odpowiedzialność obojga małżonków. Całe życie w małżeństwie jest darem, ale dar ten wyraża się w sposób szczególny w tym właśnie momencie, kiedy małżonkowie oddają się sobie wzajemnie w miłości wspólnie przyjmują odpowiedzialność za związane z aktem małżeńskim potencjalne rodzicielstwo. 

Odpowiedzialne rodzicielstwo stanowi istotny wyraz miłości małżeńskiej, choć celem wzajemnego daru męża i żony nie jest tylko zrodzenie dziecka, lecz pogłębienie wzajemnej więzi małżeńskiej. Odpowiedzialne rodzicielstwo jest wolne od mentalności przeciwnej życiu, od pesymizmu i egoizmu. Odpowiedzialne rodzicielstwo przejawia się w szacunku wobec każdego poczętego człowieka. Przyjście na świat potomstwa poprzedza wspólna decyzja małżonków, którzy świadomie i dobrowolnie podejmują współpracę w przekazywaniu dziecku daru życia. Omawiana postawa wyklucza stosowanie przez małżonków praktyk przeciwpoczęciowych, gdyż wynikają one z mentalności przeciw życiu, całkowicie obcej odpowiedzialnemu rodzicielstwu i naturze miłości małżeńskiej.

Odpowiedzialność za przekazywanie życia należy w sposób niezbywalny do małżonków. Należy potępiać działanie różnych organizacji, rządów, autorytetów publicznych, które przy pomocy różnych środków dążą do ograniczenia wolności małżonków w zakresie liczby dzieci. Należy odrzucić wszelką przemoc w tym zakresie oraz popieranie antykoncepcji, sterylizacji czy przerywania ciąży.

Małżonkowie podejmują decyzje w sumieniu o przekazywaniu życia dziecku, biorąc pod uwagę własne dobro osobowe, dobro dzieci już żyjących, jak i tych, które przyjdą na świat, warunki życia w aspekcie materialnym, jak i duchowym, hierarchię dobra własnej wspólnoty rodzinnej, społeczności doczesnej oraz dobro Kościoła. W pojęciu odpowiedzialnego rodzicielstwa mieści się również ofiarna płodność małżonków, poprzez którą wielkodusznie przyjmują oni większą liczbę dzieci i są gotowi odpowiednio ich wychować.

Ze względu na warunki fizyczne, ekonomiczne, psychologiczne i społeczne, odpowiedzialne rodzicielstwo wyraża się zarówno w powiększaniu rodziny, jak i ze względu na odpowiednio doniosłe powody w decyzji odłożenia nowego poczęcia na czas określony lub nieokreślony.

W rozpatrywaniu dobra, jakim jest przekazywanie życia dzieciom, małżonkowie powinni kierować się transcendentnym celem, do jakiego skierowane jest każde życie ludzkie.

 

Wykorzystano:

Słownik małżeństwa i rodziny. Warszawa: Wyd. Akademii Teologii Katolickiej; Łomianki, „Fundacja Pomocy Rodzinie” 1999.

Fot. http://www.sxc.hu

Tekst: Ewelina Bal, absolwentka teologii oraz Studiów Komunikowania Społecznego i Dziennikarstwa KUL, doktorantka KUL.

reklama
 
 

© 2011-2015 POMIA.pl Portal Pozytywnych Treści - Wszystkie prawa zastrzeżone