Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Dzieci są najcenniejszym darem małżeństwa i przynoszą rodzicom najwięcej dobra. Na mocy fakty zrodzenia rodzice posiadają niebywałą władzę nad dzieckiem, ograniczoną do działań mających na celu dobro rodziców i dobro dzieci. Władzę rodzicielską normuje prawo Boże, naturalne i stanowione. Dziecko od poczęcia jest osobą obdarzoną godnością i powołaniem. Jednocześnie, przez swoją bezbronność wobec wszelkiego zła, wymaga przede wszystkim ochrony i rozwoju złożonych w nim darów.

Dla rodziców chrześcijańskich władza rodzicielska obejmuje także obowiązek stworzenia atmosfery rodzinnej przepełnionej miłością i szacunkiem do Boga i ludzi, która sprzyjałaby osobistemu i społecznemu wychowaniu dzieci. Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy precyzuje zakres władzy rodzicielskiej. Trwa on do pełnoletniości, przysługuje obojgu rodzicom, obejmuje szczególnie prawo do prawowania pieczy nad osobą i majątkiem dziecka oraz do jego wychowania.

Rodzice zobowiązani są troszczyć się o fizyczny i duchowy rozwój dziecka. Matka może utracić prawa rodzicielskie na mocy wyroku sądowego, gdy nie posiada pełniej zdolności do wykonywania czynności prawnych.

Pozostające pod wpływam władzy rodzicielskiej dziecko zobowiązane jest do posłuszeństwa rodzicom. W dokumencie Papieskiej Rady ds. Rodziny pt. Ludzka płciowość: prawda i znaczenie posłuszeństwo to jest ograniczone:

W punkcie 118 podkreślono, że od momentu, w którym dziecko lub młody człowiek jest zdolny do przezywania własnej płciowości według zasad życia chrześcijańskiego, żaden wychowawca ani rodzic nie mogą nie szanować jego prawa

W punkcie 119 zaleca się respektowanie prawa dziecka do otrzymywania odpowiednich informacji, co do zagadnień moralnych i seksualnych, które zabezpieczały jego pragnienie bycia i wychowywanym do czystości. Oczywiście informacje te muszą być dostosowane do etapu rozwoju dziecka, jego zdolności integrowania prawdy moralnej z informacją dotyczącą płci, jak i szacunku dla jego niewinności i pokoju.

Wykorzystano:

Słownik małżeństwa i rodziny. Warszawa: Wyd. Akademii Teologii Katolickiej; Łomianki, „Fundacja Pomocy Rodzinie” 1999.

Fot. http://www.sxc.hu

Tekst: Ewelina Bal, absolwentka teologii oraz Studiów Komunikowania Społecznego i Dziennikarstwa KUL, doktorantka KUL.