Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 
Fundacja im. Księdza Kardynała Adama Kozłowieckiego „Serce bez granic” zaprasza na koncert Zespołu „Claret Gospel” z Wybrzeża Kości Słoniowej, który odbędzie się 2 sierpnia 2014 r. (sobota) o godz. 16:00 na terenie zabytkowego parku przy Muzeum Kardynała Adama Kozłowieckiego SJ w Hucie Komorowskiej.

Grupa po raz ósmy gości w Polsce. Członkami zespołu są młodzi chrześcijanie z Wybrzeża Kości Słoniowej, którzy śpiewem i tańcem wielbią Boga. Tegoroczna Ewangelizacja wybrzmiewać będzie pod hasłem: „Wierzę w Syna Bożego”. Zespół do tej porygościł w 22-ch polskich diecezjach, dając ponad 80 koncertów – na ich realizację przebyli ponad 12 000 tysięcy kilometrów. Zapraszały ich: wspólnoty parafialne, wspólnoty zakonne, domy kultury, urzędy miejskie, szkoły, szpitale, domy opieki, muzea, telewizje, radia i osoby prywatne. Byli tam, by śpiewem i tańcem wielbić Boga. By dać żywe świadectwo Wiary, Nadziei i Miłości. Wielkie katedry, bazyliki i małe kościółki były świadkami żywej, pełnej entuzjazmu i radości wiary młodego Kościoła Afrykańskiego. Doświadczeniem i wyróżnieniem były dla nich zaproszenia na: 49. Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej w Kamieniu Pomorskim, 17. Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej w Lublinie, 6. Międzynarodowy Festiwal w Szczecinie, Noce Kościołów we Wrocławiu, 10. cykl Letnich Koncertów w Pławniowicach.

Tegoroczna ewangelizacja będzie ofiarowana za zmarłą Michelle Balloux – byłą przełożoną grupy. Założycielem, opiekunem i animatorem zespołu od 11 lat jest Ojciec Roman Woźnica cmf. Grupa w roku bieżącym gościła w studio Agnieszki Osieckiej. W dniu 2 sierpnia o godz. 16:00 dadzą koncert w zabytkowym parku przy Muzeum Kardynała Adama Kozłowieckiego SJ w Hucie Komorowskiej. Wystąpią także na koncercie „Jednego Serca, Jednego Ducha” w Parku Sybiraków na os. Baranówka w Rzeszowie w dniu 19 czerwca. Zapraszamy na koncert w Muzeum Kardynała Adama Kozłowieckiego SJ w Hucie Komorowskiej – na spotkanie z Panem Bogiem i na spotkanie między sobą. W czasie koncertu będą zbierane wolne datki na studnię głębinową dla jednej z misji na Wybrzeżu Kości Słoniowej.

Patrycja Borawa
źródło: http://www.cardinalekozlowiecki.pl