Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Przez ciąże rozumie się stan kobiety od momentu poczęcia, aż do jego urodzenia, czyli pierwszy, ukryty w jej łonie, etap życia nowej istoty ludzkiej. W encyklice Evangelium viatae czytamy, że życie ludzkie od pierwszych chwil istnienia, to znaczy, jak stwierdza nauka, od momentu zapłodnienia, jest źródłem życia człowieka i w oczach Boga ma taką samą wartość jak życie każdego dorosłego człowieka. „Życie ludzkie jest święte, ponieważ od samego początku domaga się «stwórczego działania Boga» i pozostaje na zawsze w specjalnym odniesieniu do stwórcy jedynego swego celu – tak napisał Jan Paweł II w encyklice Dominum et Vivificantem. Życie pochodzi od Boga jest Jego darem, Jego obrazem i odbiciem, udziałem w Jego ożywczym tchnieniu. Bóg powiedział «Uczyńmy człowieka na nasz obraz, podobnego nam» (Rdz 1, 26), dlatego Bóg jest jedynym Panem tego życia: człowiek nie może nim rozporządzać (por. Rdz 9, 5).

Bóg stworzył człowieka mężczyzną i niewiastą i obdarzył go uczestnictwem w swoim stwórczym dziele. Bóg powiedział do Adama i Ewy „Bądźcie płodni i rozmnażajcie się, abyście zaludnili ziemię i uczulili ją sobie poddaną” (Rdz 1, 28). Małżonkowie jako rodzice są współpracownikami Boga – Stwórcy w poczęciu i zrodzeniu nowego człowieka. Dlatego obowiązkiem rodziców jest bronić życia nowo poczętego dziecka, umacniać je, czcić i kochać.

Bóg włączył się w ludzkie życie i On umożliwia ludziom rodzenie potomstwa. Pismo Święte stale podkreśla stwórcze działanie Boga w zaistnieniu każdego człowieka i to, że życie przekazywane przez rodziców ma źródło w Bogu. Przez wiele wieków ciążę nazywano „stanem błogosławieństwa” Począwszy od pism Ojców Kościoła, a skończywszy na nauce Soboru Watykańskiego II. Kościół zawsze podkreśla, że człowiek od chwili poczęcia jest w oczach Boga osobą i nienaruszalność jego życia nie podlega dyskusji.

Wykorzystano:

Jan Paweł II. Evangelium viatae.

Jan Paweł II. Dominum et Vivificantem.

Słownik małżeństwa i rodziny. Warszawa: Wyd. Akademii Teologii Katolickiej; Łomianki, „Fundacja Pomocy Rodzinie” 1999.

Fot. http://www.sxc.hu

Tekst: Ewelina Bal, absolwentka teologii oraz Studiów Komunikowania Społecznego i Dziennikarstwa KUL, doktorantka KUL.