Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Pojęciem autorytet rodziców określa się najczęściej władzę rodziców w relacjach z dziećmi, charakteryzująca się możliwością wywierania wpływu na ich przekonania, decyzje oraz zachowania. Rodzice posiadają autorytet mają jednocześnie prawo coś dziecku nakazać bądź zakazać, stawiać wymagania, egzekwowania posłuszeństwa a także podejmowania działań i ostatecznych decyzji. Posiadany przez rodziców autorytet powinien ujawniać się w atmosferze miłości i szacunku wobec dziecka. Rodzice nie powinni w żaden sposób ograniczać wolności dziecka, lecz udzielania mu wolności osądu i działania stosownie do jego możliwości. Rodzice, którzy są świadomi swojego autorytetu powinni znaleźć złoty środek między przyzwalaniem a ograniczaniem dziecka. Potrafią powiedzieć stanowczo „nie” w sytuacji, gdy ich dziecko zachowuje się niewłaściwie, ale również powiedzieć dziecku „tak” gdy jest zdolne do większej samodzielności.

Autorytet rodziców i wychowawców jest autorytetem względnym, uczestniczącym w afirmującym, absolutnym autorytecie Boga. Autorytet ten umożliwia dziecku poznanie zarówno dobra jak i zła, oraz pomaga w dokonywaniu wyborów życiowych. Dzięki niemu dziecko staje się zdecydowane w swoich wyborach.

Autorytet rodziców wspiera się na podwójnym fundamencie, którym jest czynnik kompetencji oraz czynnik mocy. Prawo obdarza rodziców autorytetem, czyli władzą nad dzieckiem i obowiązkiem kontroli nad nim, aby zachowywało się zgodnie z normami życia społecznego. Czynnik kompetencji rodziców obejmuje ich wiedzę, mądrość życiową, która jest efektem radzenia sobie z różnymi sytuacjami. Kompetencja rodziców leży u podstaw ich poczucia radzenia sobie w procesie wychowania dziecka. Jednocześnie wprowadza także zaufanie w relacje: dziecko-rodzic. Czynnik mocy opiera się na fakcie dysponowania przez rodziców materialnymi zasobami rodziny (pieniądze, żywność, nieruchomości it.) oraz na ich większej sile fizycznej. Na czynnik mocy składa się również odwaga rodziców czy silna wola, które w połączeniu z innymi cechami charakteru pozwalają na rozwiązywanie problemów dziecka z korzyścią dla niego.

Wykorzystano:

Słownik małżeństwa i rodziny. Warszawa: Wyd. Akademii Teologii Katolickiej; Łomianki, „Fundacja Pomocy Rodzinie” 1999.

Fot. http://www.sxc.hu

Tekst: Ewelina Bal, absolwentka teologii oraz Studiów Komunikowania Społecznego i Dziennikarstwa KUL, doktorantka KUL.