Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Czytając Dekalog wydaje nam się, że ma on wymowę negatywną „Nie będziesz miał bogów cudzych przede Mną”; nie zbijaj; nie cudzołóż; nie kradnij; nie mów fałszywego świadectwa. W rzeczywistości jednak jak mówi papież Jan Paweł II mają one jak najbardziej sens pozytywny. Przykazania nie odgraniczają się tylko do tego, aby nazywać zło po imieniu, ale prowadzą przede wszystkim prowadzą człowieka do prawa miłości, które jest pierwszym i najważniejszym przykazaniem: „Będziesz miłował Pana Boga swego całym sercem swoim, całą swoją duszą i całym swoim umysłem (…) Będziesz miłował bliźniego jak siebie samego” (Jan Paweł II. Do młodych, Karazim 24 III 2000).

Dziesięć Przykazań ma wartość wieczną, gdyż stanowią podstawowe prawo ludzkości. Prawo to jest wpisane w sumienie człowieka. Przykazania stanowią pierwszy krok ku wolności i życiu wiecznemu. Przestrzegając Dekalog nawiązujemy kontakt z Bogiem i drugim człowiekiem. Wpisany jest On w sercu każdej istoty ludzkiej i należy wiernie go słuchać i przestrzegać. Powinien on być normą naszego postępowania. Jan Paweł II porównuje Dekalog do kompasu, który na burzliwym morzu umożliwi trzymanie się na kursie i dopłynięcie do lądu. Dekalog powinien być solidnym punktem odniesienia w budowaniu teraźniejszości i przyszłości (Jan Paweł II. Do młodych, Lwów, 26 VI 2000).

Fot http://www.sxc.hu

Tekst: Ewelina Bal, absolwentka teologii oraz Studiów Komunikowania Społecznego i Dziennikarstwa KUL, doktorantka KUL.