Eucharystia (cz. I) - Pomia.pl - Portal Pozytywnych Treści
reklama
Witaj, życzymy dobrego dnia, dziś 14 Sierpień 2020    |    Pamiętaj o życzeniach imieninowych dla: Alfred, Maksymilian, Euzebiusz
Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Eucharystia (gr. „eucharistia”) – dziękczynienie, które Kościół, uobecniając pod postaciami chleba i wina ofiarę Chrystusa, ofiaruje wraz z Nim samego siebie Bogu Ojcu. Wieloaspektowy wymiar Eucharystii znalazł odbicie w różnych określeniach, jakie w historii Kościoła nadano temu sakramentowi. Nazywa się go: Eucharystia, ponieważ jest dziękczynieniem składanym Bogu za wielkie Jego dzieła: stworzenia, odkupienia i uświęcenia. Kolejna nazwa to „Wieczerza Pańska”,gdy chodzi o Ostatnią Wieczerzę, którą Jezus spożył z uczniami przed męką. Często określa się Eucharystię jako „Łamanie Chleba” posiłkiem, w czasie, którego, łamiąc Chleb – Chrystusa, wchodzimy z Nim we wspólnotę i tworzymy jedno ciało. Kolejne określenie to „Zgromadzenie Eucharystyczne”, ponieważ Eucharystia jest sprawowana w zgromadzeniu wiernych pod przewodnictwem kapłana. „Najświętsza Ofiara”, ponieważ jest pamiątką i uobecnieniem jedynej ofiary Chrystusa Zbawiciela i Kościoła („ofiara mszy świętej”, „ofiara pochwalna”, „ofiara duchowa”, „ofiara czysta i święta”). Kolejne określenie to „Święta i Boska liturgia” – sakrament ten, bowiem zajmuje centralne miejsce w liturgii Kościoła i wyraża jej najgłębszą istotę. „Komunia” to kolejne określenie nazwa pochodzi stąd, ponieważ jednoczy nas z Chrystusem, Jego Ciałem i Krwią, dla budowania jednego ciała. „Mszą świętą”, bo liturgia, w której dokonuje się misterium paschalne kończy się posłaniem wiernych („missio”), aby w codziennym życiu wypełniali to, co dokonało się w Eucharystii.

Pierwsi chrześcijanie zbierali się po domach na Łamaniu Chleba”, połączone było z nauczaniem, modlitwą oraz śpiewem psalmów – czytamy o tym w Dziejach Apostolskich. Liturgia Eucharystyczna pierwszych chrześcijan była bardzo prosta wyrażała jedność i braterską miłość. Sprawowano ją w niedziele jak Dzień Pański, na pamiątkę zmartwychwstania Chrystusa. Liturgia Eucharystyczna była bardzo prosta zrozumiała zakładała udział wiernych. Po wprowadzeniu edyktu mediolańskiego wzrosła liczba wiernych liturgia stawała się dla chrześcijan mało zrozumiała. Reformacja zakwestionowała ofiarny charakter Eucharystii, podkreślała potrzebę czytania Pisma Świętego, śpiewu psalmów i głoszenia homilii. Odnowa Eucharystii dokonała się podczas Soboru Watykańskiego II. Sobór uznał poczucie tajemnicy, wskazał na konieczność rozumienia treści obrzędów, modlitw i czytań. Wprowadzono do liturgii języki narodowe, uproszczono obrzędy, uszanowano czas milczenia, wprowadzono wymógł głoszenia homilii w niedziele i święta, zwrócono uwagę na potrzebę większego udziału wiernych w liturgii eucharystycznej.

Wykorzystano:

Jeżyna K. Eucharystia. W: Jan Paweł II. Encyklopedia nauczania moralnego. Red. J. Nagórny, K. Jeżyna. Radom: 2005 s. 188-189.

Fot. http://www.sxc.hu

Tekst: Ewelina Bal, absolwentka teologii oraz Studiów Komunikowania Społecznego i Dziennikarstwa KUL, doktorantka KUL.

 

reklama
 
 

© 2011-2015 POMIA.pl Portal Pozytywnych Treści - Wszystkie prawa zastrzeżone