Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Istotę życia duchowego jest zjednoczenie z Chrystusem i naśladowanie Go. Najpełniejsze spotkanie ma miejsce w czasie Eucharystii. Pod postacią chleba i wina, które mocą słów konsekracji staja się Ciałem i Krwią Chrystusa, jest On obecny nie tylko w swoim zbawczym działaniu i w jego skutkach, ale i osobiście. Papież Jan Paweł II nauczał, że „Eucharystia, pojęta jako zbawcza obecność Jezusa we wspólnocie wiernych i jako pokarm duchowy jest czymś najcenniejszym, co Kościół posiada na drogach historii”. Jest ona „źródłem i szczytem całego życia chrześcijańskiego”. Żyć Eucharystią oznacza faktycznie zjednoczyć się z Chrystusem. Dlatego, też chrześcijanin nie może być samotny. Jan Paweł II przypominał, że „każdy, kto przyjmuje Chrystusa w komunii świętej jest tym samym przyjmowany przez Chrystusa i wprowadzony najściślejszą więź przyjaźni.

Przyjmowanie sakramentu Eucharystii ma prowadzić do nowego stylu życia chrześcijańskiego, dla którego normą i miarą jest sam Chrystus. Zatem „Eucharystia jest sakramentem, w którym wyraża się w sposób najpełniej nowy byt, w którym Chrystus sam nieustannie i wciąż na nowo daje w Duchu Świętym świadectwo naszemu duchowi (por. 1 J 5,5), że każdy z nas jest uczestnikiem Tajemnicy odkupienia i ma dostęp do owoców synowskiego «pojednania z Bogiem»”.

Jana Pawła II mówił, że „Eucharystia jest szkołą braterskiej miłości. Kto często przyjmuje eucharystyczny Chleb, nie może pozostać obojętny na potrzeby braci. Musi włączyć się on z innymi w budowę cywilizacji miłości poprzez konkretne czyny. Eucharystia każe nam żyć w zgodzie i jedności; nieustannie uczy ludzi umiejętności życia we wspólnocie, ukazuje znaczenie moralności opartej na miłości, wielkoduszności, przebaczeniu, zaufaniu i wdzięczności. Uświadamia ona potrzebę wdzięczności, pozwala zrozumieć, że więcej szczęścia jest w dawaniu niż w braniu. Ukazuje, że miłość ma pierwszeństwo przed sprawiedliwością. Uczy zawsze dziękować, nawet wtedy, gdy otrzymujemy coś, co się nam słusznie należy”. Niejednokrotnie człowiek ma świadomość, że świat się na niego zamyka, czyje się odizolowany, samotny natomiast Eucharystia sprawia, że człowiek staje się częścią wspólnoty Wierzący powinien sobie uświadomić, że samotny chrześcijanin to sprzeczność. Jesus nie tylko zgromadził grupę uczniów, ale również wysyłał ich, aby gromadzili innych. Bycie chrześcijaninem to bycie zarówno członkiem wspólnoty, jak i apostołem. Nie można być chrześcijaninem w pojedynkę.

Wykorzystano:

Jan Paweł II. Encyklika Ecclesia de Eucharistia.

Katechizm Kościoła Katolickiego.

Jan Paweł II. Encyklika Redemptor hominis..

Jan Paweł II. Kult Eucharystii prowadzi do miłości człowieka. 1 L' Osservatore Romano 4:1993 nr 8-9 s. 15-16.

Fot. http://www.sxc.hu

Tekst: Ewelina Bal, absolwentka teologii oraz Studiów Komunikowania Społecznego i Dziennikarstwa KUL, doktorantka KUL.