Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 


Udział MNiSW w największej eksperckiej konferencji edukacyjnej w Europie to efekt realizowanej przez resort od 2012 roku kampanii „Ready, Study, Go! Poland” wspierającej umiędzynarodowienie polskich uczelni. To już siódma tego typu inicjatywa w tym roku.

Polskie stoisko narodowe prezentowane było już podczas targów Studijos w Wilnie, International Fair for Overseas Studies w Tbilisi, APAIE w Hong-Kongu, Education Abroad w Kijowie, Education & Career w Ałmatach oraz NAFSA w St. Louis, USA.

Konferencja EAIE (European Association for International Education), w której w tym roku udział wzięło 75 uczestników z Polski, to największe europejskie spotkanie ekspertów w dziedzinie szkolnictwa wyższego. Tematem przewodnim tegorocznej 25. jubileuszowej edycji wydarzenia (10-13 września) była przyszłość globalnej współpracy (ang. „Weaving the future of global partnerships”). Ważny element stanowiły także wydarzenia o charakterze networkingowym, pozwalające nawiązywać i rozwijać współpracę z partnerami z zagranicy.

Uczestnicy z Polski wzięli udział w 10 sesjach w charakterze mówców i moderatorów, w tym m.in. w zorganizowanej przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji sesji nt. roli wspólnych programów w umiędzynarodowieniu „Joint programmes: facilitator for university internationalisation – true or false?” oraz w zorganizowanych przez MNiSW sesjach posterowych pt. „Innovative approach to global partnership: Top 500 Innovators Programme” i „Towards the internationalisation of higher education: a Polish perspective”.

Oferta polskich uczelni została zaprezentowana na przygotowanym przez FRSE i MNiSW stoisku narodowym „READY, STUDY, GO! POLAND”, które było zlokalizowane w głównej części targów i cieszyło się dużym zainteresowaniem wśród odwiedzających. Łącznie w wydarzeniu EAIE wzięli udział przedstawiciele trzydziestu polskich uczelni. Na samym stoisku narodowym obecni byli reprezentanci siedemnastu szkół wyższych, jak również przedstawiciele MNiSW, FRSE i Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich. Swoje stoisko zaprezentowało także konsorcjum krakowskich uczelni „Study in Kraków”.

- Rozwój współpracy edukacyjnej wpisuje się w 600 letnią tradycje polsko tureckich relacji dwustronnych. Mamy nadzieje, że jej dynamiczny rozwój będzie stanowił podstawę do umacniania się stosunków pomiędzy oboma państwami – powiedział Piotr Krawczyk, Chargés d’affaires a.i., Radca, pełniący obowiązki szefa Ambasady RP w Ankarze, podczas uroczystego otwarcia stoiska narodowego, które odbyło się 11 września. - W ubiegłym roku Polska stała się najczęściej wybieranym przez studentów tureckich krajem do odbycia programu Erasmus w UE. Daje to ogromne szansę na wykorzystanie potencjału drzemiącego w tureckim rynku edukacyjnym przez polskie instytucje szkolnictwa wyższego – dodał Piotr Krawczyk.

Jednym z wydarzeń towarzyszących było zorganizowane przez MNiSW we współpracy z Ambasadą RP w Ankarze oraz Konsulatem Generalnym RP w Stambule spotkanie poświęcone omówieniu specyfiki tureckiego rynku edukacyjnego pod kątem pozyskiwania studentów z tego państwa przez polskie uczelnie publiczne i niepubliczne. Głównym mówcą był Ilyas Ulgur, koordynator programu Erasmus w Turcji z agencji Ulusal Ajansi, który przedstawił najważniejsze uwarunkowania tureckiego systemu szkolnictwa wyższego. Spotkanie zakończył wspólny panel dyskusyjny z udziałem przedstawicieli polskich uczelni.


EAIE jest organizacją pozarządową zajmującą się problematyką międzynarodowej edukacji i internacjonalizacją szkolnictwa wyższego. Co roku konferencja i targi EAIE są organizowane w innym europejskim mieście i gromadzą ponad 4500 uczestników z 85 krajów oraz ponad 300 wystawców. Udział w wydarzeniu stanowi doskonałą okazję do promocji polskiego szkolnictwa wyższego, nawiązania kontaktów z międzynarodowymi organizacjami o profilu edukacyjnym, a także do wymiany doświadczeń z innymi specjalistami zajmującymi się edukacją i międzynarodowymi wymianami studentów. Przyszłoroczne wydarzenie EAIE odbędzie się w Pradze.

źródło: http://www.nauka.gov.pl