Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 W raporcie Perspektyw „Studenci zagraniczni w Polsce 2014” WSIiZ zajęła 3. miejsce w kraju wśród uczelni, w których studiuje najwięcej obcokrajowców.

W zestawieniu „Czołowe uczelnie polskie pod względem liczby studentów zagranicznych 2014”, które uwzględniało liczbę żaków w roku akademickim 2013/2014, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie zajęła 3. miejsce z wynikiem 1535 studentów. WSIiZ nieznacznie wyprzedziły tylko Uniwersytet Warszawski i Uniwersytet Jagielloński. 2 lokatę ma Uniwersytet Jagielloński - 1556 studentów, na 1 miejscu jest  Uniwersytet Warszawski - 1690 studentów. W rankingu 50 szkół WSIiZ jest jedyną uwzględnioną uczelnią z południowo – wschodniej Polski.

Wybierają informatykę i ekonomię

Raport zawiera również zestawienie studentów zagranicznych w rozbiciu na konkretne kierunki. WSIiZ zajmuje 1 miejsce w Polsce pod względem liczby obcokrajowców studiujących na informatyce – 328 studentów, 2 jest Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie z liczbą 196 studentów. WSIiZ jest również liderem w zestawieniu studentów na kierunku turystyka i rekreacja - 319 obcokrajowców. Kolejne miejsce zajmuje Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu (241) a 3 lokatę Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie z liczbą 212 studentów. Ekonomię studiuje 321 studentów, co daje rzeszowskiej uczelni 3 miejsce w Polsce, na 2 uplasował się Uniwersytet w Białymstoku z wynikiem 332, 1 miejsce ma Uczelnia Łazarskiego (333 studentów).

Najwięcej obcokrajowców na Podkarpaciu

Z raportu wynika, że na Podkarpaciu WSIiZ nie ma konkurencji. W roku akademickim 2013/2014 kształciło się tu 1535 obcokrajowców. 2 uczelnia, Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu miała ich 160, Uniwersytet Rzeszowski - 118, a Politechnika Rzeszowska - 84.

„Obecność studentów zagranicznych na uczelni zmusza do umiędzynarodowienia procesu dydaktycznego, wprowadzenia światowych standardów jakości, nowych rozwiązań organizacyjnych, walki o międzynarodowe uznanie i akredytacje, szerszą kooperację z instytucjami akademickimi z innych krajów. Pozwala to na szybszy przyrost wiedzy w danym kraju, uzyskanie przewag innowacyjnych i postęp”, czytamy w opracowaniu Perspektyw.

Korzyści dla Polaków – biznes i kultura

- Dzięki wielokulturowemu charakterowi uczelni, studenci WSIiZ aktywnie uczestniczą w wydarzeniach międzynarodowych, organizowanych przez kolegów obcokrajowców. Nawiązują relacje, które – jak pokazują losy wielu absolwentów – procentują w postaci międzynarodowych biznesów – podkreśla Urszula Pasieczna, rzecznik prasowy WSIiZ.

WSIiZ jest uczelnią międzynarodową i m.in. dlatego studenci mogą stanowić przyszłą kadrę dla polskich firm rozwijających działalność gospodarczą w różnych krajach. Studia w WSIiZ to również budowanie wśród młodzieży z wielu krajów świata wzajemnego zrozumienia, tolerancji, akceptacji oraz rozwijania wrażliwości na odmienną mentalność i zwyczaje.

Mobilność studentów rośnie

Raport wskazuje, że mobilność studentów na świecie stale rośnie. Dla niektórych państw (np. Austrii czy Nowej Zelandii) kształcenie obcokrajowców jest jednym z kluczowych źródeł przychodów w sektorze usług. Największą grupę wśród studentów zagranicznych stanowią Azjaci (około 52% ogólnej liczby studiujących poza krajem ojczystym). Do liderów, którzy corocznie przyjmują największą liczbę kandydatów z innych krajów należą: USA, Australia, Kanada, Francja, Niemcy i Wielka Brytania. Każdy  z nich posiada ponad 6% udział w globalnym rynku międzynarodowej edukacji wyższej. Polska nadal zajmuje końcowe pozycje. Znajduje się w grupie krajów, dla których stosunek ten wynosi około 1,1%.

Obcokrajowców, którzy wybrali uczelnie polskie było w minionym roku 35 983. Patrząc na statystyki przyrostu liczby studentów zagranicznych w Polsce, można przyjąć, że sytuacja jest dobra. Z roku na rok bezwzględna liczba studentów-obcokrajowców wzrasta. Dynamiczny przyrost można zauważyć od roku 2005, kiedy Polska stała się członkiem UE. Liczba studentów z zagranicy w roku 2005 wynosiła 10 092, 5 lat później w 2010 – 21 474 a w 2013 – 35 983. Największą grupę studentów obcokrajowców stanowią obywatele zza wschodniej granicy i z krajów europejskich. W roku akademickim 2013/2014 aż 42% obcokrajowców studiujących w Polsce pochodziło z Ukrainy, a ponad 10% to obywatele Białorusi, 3 miejsce zajmują Norwegowie, 4 Hiszpanie. Mimo, iż studenci azjatyccy to główni migranci na studia do innych państw, w Polsce stanowili oni tylko 2% (studenci z Chin).

- Raport Perspektyw po raz kolejny dowodzi, że Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie to uczelnia o klasie międzynarodowej, która stale się rozwija. Kształcimy studentów z 23 krajów świata tj. Ukrainy, Kazachstanu, Turcji, Malezji, Białorusi, Rosji, Armenii, Indii, Iranu, Nigerii, Pakistanu, Turkmenistanu, Azerbejdżanu, Bułgarii, Chin, Finlandii, Grecji, Gruzji, Maroko i Nepalu – mówi Pasieczna.