Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Polak mały w przedszkolu i żłobku. Dostępność opieki, jakość edukacji - to temat lutowego Forum Debaty Publicznej, który jest formą konsultacji społecznych Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego.  W spotkaniu w Pałacu Prezydenckim uczestniczył Maciej Jakubowski, podsekretarz stanu reprezentujący ministra edukacji narodowej. W debacie wzięli udział eksperci, przedstawiciele samorządów oraz różnych organizacji pozarządowych.

Otwierając dyskusję prezydent Bronisław Komorowski podkreślił, że trzeba szukać prostych i stabilnych rozwiązań, które ułatwią młodym polskim rodzinom podejmowanie świadomych decyzji rodzicielskich i zaowocują urodzeniem pierwszego oraz drugiego dziecka. W jego ocenie drugie dziecko będzie szansą na powstrzymanie negatywnego trendu związanego z niżem demograficznym.

W podsumowaniu kilkugodzinnej debaty podsekretarz stanu Maciej Jakubowski podkreślił, że pozytywne myślenie o edukacji najmłodszych dzieci sprzyja działaniom MEN w systematycznym zwiększaniu dostępności przedszkoli, a tym samym lepszym wykorzystaniu potencjału dzieci.

Duży udział mają w tym organy samorządowe i organizacje pozarządowe - powiedział wiceminister - przytaczając dane dotyczące odsetka objęcia wychowaniem przedszkolnym dzieci pięć lat temu i obecnie. W 2007 roku w różnych formach przedszkolnych uczestniczyła mniej niż połowa dzieci w wieku przedszkolnym, na wsi tylko 23 proc., co stawiało Polskę na szarym końcu w stosunku do innych państw europejskich. Obecnie na terenach wiejskich ponad połowa dzieci korzysta z edukacji przedszkolnej, natomiast w skali kraju liczba dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym wzrosła z ponad 860 tys. do ponad 1 200 tys., co było możliwe dzięki olbrzymiemu zaangażowaniu samorządów.

Dzisiaj jednym z wyzwań jest dostępność przedszkoli, zwłaszcza na wsi, gdzie nadal wskazane jest wspieranie różnorodnych form edukacji przedszkolnej. Wyzwaniem na teraz i w przyszłości jest ciągłe podnoszenie jakości edukacji małych dzieci - mówił Maciej Jakubowski.

- Naszym docelowym modelem jest model zakładający dostępne przedszkole dla dzieci od 3 do 5 lat oraz łagodne przejście do wczesnej edukacji szkolnej w wieku 6 lat - podkreślił wiceminister.

Zmiany ustawowe, które idą w tym kierunku, są zbieżne z wynikami badań wskazującymi, że wychowanie przedszkolne i wczesna edukacja szkolna dają możliwość pełnego wykorzystania potencjału dzieci.
źródło: http://www.men.gov.pl