Dodatek mieszkaniowy - kto może się ubiegać - Pomia.pl - Portal Pozytywnych Treści
reklama
Witaj, życzymy dobrego dnia, dziś 11 Kwiecień 2021    |    Pamiętaj o życzeniach imieninowych dla: Filip, Leon, Marek
Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Pomoc w opłaceniu czynszu jest możliwa. Dostać ją mogą osoby, które spełnią odpowiednie kryteria. Należą do nich odpowiedni dochód i powierzchnia mieszkania, a ta zależy od liczby zameldowanych lokatorów. Jeśli chodzi o dochód to bierze się dochód brutto z trzech ostatnich miesięcy nie licząc miesiąca, w którym się składa wniosek. Średni dochód na jednego mieszkańca danego lokalu nie może przekroczyć 175% najniższej emerytury, czyli 1454,51 zł, w przypadku gospodarstwa jednoosobowego. W gospodarstwie wieloosobowym ta kwota wynosi już tylko 125% najniższej emerytury i wynosi 1038,94 zł.

Do dochodu wlicza się:
Wszystkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe, następnie świadczenia społeczne np. stypendia socjalne dla studentów.

Nie zalicza się:
Świadczeń pomocy materialnej dla uczniów, dodatków dla sierot, zapomogi jednorazowej z tytułu urodzenia dziecka oraz dodatku do zasiłku rodzinnego z tego tytułu, pomocy w zakresie dożywiania, zasiłku pielęgnacyjnego oraz okresowego z pomocy społecznej i wreszcie jednorazowego świadczenia pieniężnego i w naturze z pomocy społecznej.

Kryteria lokalowe:
Można się starać o dodatek mieszkaniowy, jeśli mieszkasz w lokalu komunalnym, zakładowym, albo jesteś lokatorem lub właścicielem mieszkania spółdzielczego, wynajmujesz mieszkanie na podstawie umowy najmu.

Powierzchnia to jeden z głównych kryteriów:
Dla jednej osoby zamieszkującej mieszkanie czyli dla wnioskodawcy samotnego nie może przekroczyć 35 m2, dla dwóch 40 m2, dla trzech 45 m2, czterech 55 m2, dla pięciu 65 m2, a dla sześciu jest to powierzchnia 70 m2. Na kolejną osobę dodaje się 5 m2. Oczywiście są pewne odstępstwa i tolerancja, np. dla jednej osoby zamieszkującej lokal będzie to 45.5 m2 powierzchni. Dla sześciu górną granicę wyznacza 91 m2.

Ile zapłaci gmina:
Oczywistą rzeczą jest fakt, że gmina, w której mieszkasz nie zapłaci za całość czynszu. Jednocześnie po przyznaniu dodatku mieszkaniowego może on zostać utracony z powodów nieopłacania nawet tej reszty kwoty za czynsz przez wnioskodawcę. Nie można mieć również długów wobec np. spółdzielni mieszkaniowej, bo to w ogóle wyklucza z możliwości ubiegania się o dofinansowanie czynszu. Wysokość dodatku stanowi różnicę między kwotami wydatków ponoszonych i przeliczonych na powierzchnię normatywną, a ustawowo określonego udziału własnego.

RRz

reklama

Menu

Regiony

Portal

 
 

© 2011-2015 POMIA.pl Portal Pozytywnych Treści - Wszystkie prawa zastrzeżone