Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Rozwój miasta za wszelką cenę – to priorytet dla prezydenta Bydgoszczy Rafała Bruskiego. Prezydent spotkał się z dziennikarzami, aby podsumować połowę swojej kadencji.

Konferencja odbyła się w Miejskim Centrum Kultury przy ul. Marcinkowskiego. – Finanse to podstawa wszelkiego działania – podkreślił na wstępie Rafał Bruski. – Dlatego za jeden z największych sukcesów uważam uporządkowanie finansów miasta. Udało nam się odwrócić bardzo niekorzystny trend lawinowego wręcz wzrostu wydatków bieżących. To daje dobre perspektywy na przyszłość. Potwierdzeniem tego jest ocena agencji ratingowej Fitch. Jesteśmy jednym z nielicznych miast, które w oczach tej instytucji zasłużyło na takie wyróżnienie – podkreślił prezydent. – Jednocześnie tworzymy rezerwy finansowe, które pozwolą utrzymać bezpieczeństwo finansowe miasta, nawet w obliczu kryzysu. realizację inwestycji– zaznaczył prezydent miasta.
Prezydent Bruski wskazał też na podjęte przez niego i podległe mu służby działania ukierunkowane na racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy. – Tam gdzie się da, dążymy do tego, aby uzyskać to samo za mniej – mówił. – Jednym z przykładów takich działań jest przystąpienie miasta do porozumienia z innymi samorządami, które pozwoliło nam na zakup tańszej energii elektrycznej do budynków m.in. urzędu, miejskich jednostek i szkół. Od nowego roku będzie nas obsługiwał nowy bank – tu także odnotowaliśmy realne oszczędności. To samo dotyczy administracji, w której uporządkowaliśmy kwestię zarządzania – i to także uważam za spory sukces, może niewidoczny dla mieszkańców, ale usprawniający funkcjonowanie urzędu. Odpowiedzialność za podjęte decyzje ponoszę wyłącznie ja, bo to mnie mieszkańcy rozliczą. Staram się jednak nie podejmować decyzji intuicyjnych, ale opierać je na głębokich analizach i wyłącznie racjonalnych przesłankach. Z tym wiąże się też podjęcie dialogu z mieszkańcami i ekspertami – powiedział prezydent Rafał Bruski.
Przykładem takiego dialogu są m.in.  Spotkania z Mieszkańcami, cykl debat obywatelskich, czy mechanizm zarządzania kulturą przez Obywatelską Radę Kultury (zwieńczony Paktem dla Kultury).
Tworzymy płaszczyzny do dyskusji w ramach szeroko pojętej partycypacji, którą rozumiem jako dzielenie się władzą z mieszkańcami. Podstawą sukcesu jest szanowanie wypracowanych wspólnie rozwiązań – podkreślił prezydent. Przypomniał, że nowym narzędziem w sferze partycypacji jest zapisanie w budżecie miasta łącznie 10 mln zł na inwestycje zaproponowane przez mieszkańców (więcej na ten temat w specjalnej zakładce na naszej stronie internetowej: www.bydgoszcz.pl/inicjatywylokalne).

Wszystkie miejskie inwestycje zostały bezkolizyjnie przeprowadzone (m.in. tramwaj do dworca PKP, budowa Mariny). Kolejne, mimo niezależnych od urzędu powodów jak na przykład bankructwo projektanta tramwaju do Fordonu, udało się utrzymać i będą realizowane. Prezydent zapowiedział także rozbudowę sieci tramwajowej (m.in. ul. Solskiego do Ronda Grunwaldzkiego, Kujawska).
Wartość inwestycji prywatnych oraz publicznych, ale nie realizowanych z budżetu miasta to rocznie 1,5 miliarda zł razy w nakładach (zatem wielokrotnie więcej niż wartość inwestycje miejskie. Skalę zmian widać po nowej infrastrukturze przemysłowej, mieszkaniowej, biurowej, hotelarskiej (np. Powstający w Bydgoszczy hotel Campanile) i szpitalnej. Tak zmienia się Bydgoszcz. Naszym zadaniem jest maksymalnie ułatwiać te procesy, bo przecież urząd w nich uczestniczy m.in. w zakresie wydawania uzgodnień, decyzji i pozwoleń.
Sukcesem jest dynamiczny rozwój Bydgoskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego. Dane mówią same za siebie:  w 2012 r.: prawie tysiąc miejsc pracy i 360 mln zł w inwestycjach. W 2013 skala inwestycji będzie jeszcze większa.

Odnosząc się do przyszłości Bydgoszczy, Rafał Bruski mówił o unijnej perspektywie finansowania i swojej wizji miasta, opartej o 4 filary: akademickość, dostępność komunikacyjna zewnętrzna i wewnętrzna, przedsiębiorczość i innowacyjność oraz jakość życia. - Potrzebujemy impulsu, by zakończyć proces drenowania intelektualnego naszego miasta. Stąd ambitne projekty, które realizujemy i chcemy realizować z myślą o przyszłości naszego miasta. Nie tylko "na jutro", ale na wiele lat. Budynek przy ul. Dworcowej na potrzeby Collegium Medicum, wspólny projekt z czterema uczelniami w Młynach Rothera, wreszcie wielofunkcyjny obiekt na Placu Teatralnym zrealizowany w porozumieniu z Akademią Muzyczną i innymi instytucjami - miasto musi dbać o swój kapitał ludzki. Wierzę, że znajdziemy także możliwość dla powstania w Bydgoszczy drugiej sceny teatralnej - informuje Rafał Bruski.

Prezydent podkreślił: – Moim priorytetem jest rozwój miasta. Nie boję się powiedzieć, że zależy mi na rozwoju Bydgoszczy za wszelką cenę.
– Musimy wykorzystać nową perspektywę unijną pamiętając, że  finansowanie przez Unię uzależnione będzie od możliwości zapewnienia finansowego wkładu własnego przez poszczególne samorządy. Dlatego zwróciłem się z listem do radnych o poparcie moich propozycji
– podkreślił prezydent.
W liście tym czytamy m.in. „Podczas najbliższej sesji Rady Miasta będziecie Państwo pracować nad projektem uchwały budżetowej na 2013r. oraz projektem uchwały zawierającej Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2013-2043. Zgodnie z treścią w/w dokumentów do 2014r. przewidziana jest realizacja inwestycji na poziomie ponad 200 mln złotych rocznie. Wartość ujętych do realizacji zadań inwestycyjnych w kolejnych latach zgodnie z prognozą wynosi odpowiednio: 2015r. – 112 mln zł,  2016r. – 98 mln zł,  2017r. – 104 mln zł, 2018r. – 83 mln zł,  2019r. – 81 mln zł,  2020r. – 83mln zł  (razem w latach 2014-2020 – 799 mln zł). Jednocześnie uwzględniając obowiązujące samorządy zasady gospodarki finansowej oraz aktualną sytuację finansową miasta Bydgoszczy możliwość podjęcia się realizacji nowych inwestycji wynosi łącznie w latach 2014-2020 tylko ok. 100 mln złotych.
Jest to kwota dalece niewystarczająca dla zapewnienia dynamicznego rozwoju naszego miasta na satysfakcjonującym mieszkańców poziomie.
Biorąc pod uwagę powyższe okoliczności niezbędne jest bezzwłoczne podjęcie działań zapewniających istotne zwiększenie środków finansowych do wykorzystania na cele inwestycyjne w latach 2014-2020."

Rafał Bruski wymienił trzy działania konieczne do spełnienia przy opracowywaniu planów na nową perspektywę finansową: zwiększenie przychodów ze sprzedaży miejskiego majątku, w tym udziałów w miejskiej spółce ciepłowniczej; ograniczenie wydatków bieżących w roku 2014 realnie o ok. 3-5% i utrzymanie tego poziomu w kolejnych latach; zwiększanie przychodów z tytułu opłat i usług realizowanych na rzecz mieszkańców.

Prezydent zaapelował do radnych: Stojące przed nami wyzwanie realizowania do 2020r. (i później) inwestycji w kwotach rocznie znacznie przekraczających 200 mln złotych wymaga odważnych, trudnych, a często pewnie niepopularnych decyzji. Wierzę jednak, że konstruktywna i oparta wyłącznie na realiach finansowych dyskusja pozwoli nam wypracować wspólną drogę do osiągnięcia tego ambitnego celu. Wierzę, że jest to możliwe. Skąd ta wiara? Rozwój Bydgoszczy nie ma barw politycznych, a to one często powodują odmienność poglądów. W tej sprawie tak być nie musi.

(PK), www.bydgoszcz.pl