Zajęcia dodatkowe dla przedszkolaków - Pomia.pl - Portal Pozytywnych Treści
reklama
Witaj, życzymy dobrego dnia, dziś 26 Wrzesień 2021    |    Pamiętaj o życzeniach imieninowych dla: Justyna, Łucja, Cyprian
Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 


4 zajęcia tygodniowo na każdy oddział przedszkolny – w takim wymiarze w Toruniu będą finansowane zajęcia dodatkowe w przedszkolach. Pieniądze na zajęcia pochodzą z dotacji rządowej.

Tzw. ustawa przedszkolna wprowadziła od 1 września br. ograniczenie opłat pobieranych przez gminę od rodziców do maksymalnie 1 zł za każdą dodatkową godzinę ponad pięć bezpłatnych (w Toruniu dotąd opłata ta wynosiła 2,30zł). Według danych Ministerstwa Edukacji Narodowej w 2013 roku Toruń otrzyma dotację w wysokości 2 710 tys. złotych, której część przeznaczona jest na rozwój wychowania przedszkolnego, w tym na poszerzanie oferty przedszkoli na przykład poprzez organizację tzw. zajęć dodatkowych.

- W Toruniu zajęcia dodatkowe będą finansowane w wymiarze 4 zajęć tygodniowo – mówi prezydent Torunia Michał Zaleski. – Zachęcamy dyrektorów do zatrudniania w pierwszej kolejności nauczycieli danego przedszkola, znanych dzieciom, jeżeli oczywiście posiadają oni uprawnienia do prowadzenia określonych zajęć dodatkowych.

Gmina sfinansuje zajęcia dodatkowe w wymiarze 4 tygodniowo na każdy oddział przedszkolny, funkcjonujący w przedszkolu lub szkole podstawowej, w tym w szkole specjalnej. Zajęcia te realizowane będą od października br. Zgodnie z przepisami, czas trwania zajęć dodatkowych powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosić ok. 15 minut dla dzieci w wieku 3-4 lat i ok. 30 minut dla dzieci 5- i 6-letnich. Tyle też będą trwać zajęcia dodatkowe dla toruńskich przedszkolaków. – Nie wykluczamy zatrudnienia do prowadzenia zajęć dodatkowych firmy zewnętrznej, pod warunkiem, że koszt usługi za 1 godzinę zajęć nie będzie wyższy niż koszt zatrudnienia nauczyciela dyplomowanego – wyjaśnia dyrektor Wydziału Edukacji Janusz Pleskot.

Dyrektor przedszkola, chcąc zorganizować zajęcia dodatkowe, może bowiem:

  • powierzyć prowadzenie takich zajęć nauczycielom zatrudnionym w przedszkolu zgodnie z ich kompetencjami,
  • zatrudnić nowych nauczycieli, posiadających odpowiednie kompetencje,
  • podpisać umowę z firmą zewnętrzną na prowadzenie takich zajęć, ale nie zwalnia to dyrektora przedszkola z obowiązku zapewnienia dzieciom opieki.

- Trzeba podkreślić, że zajęcia umuzykalniające, takie jak rytmika, czy plastyczne w przedszkolach były i będą w ramach bezpłatnych zajęć, ponieważ znajdują się w podstawie programowej, a ich realizacja należy do obowiązków przedszkola – tłumaczy dyrektor Pleskot. – Przedmiotem rozważań były tylko zajęcia dodatkowe, a zatem dobrowolne, które mogą być realizowane, jeśli rodzice wyrażą taką wolę.

źródło i fot: http://www.torun.pl

reklama
 
 

© 2011-2015 POMIA.pl Portal Pozytywnych Treści - Wszystkie prawa zastrzeżone