Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Ogólnopolska konferencja logopedyczna pt.: „Komunikacja drogą rozwoju - różnorodne metody stymulacji” odbędzie się 29 października ( wtorek) 2013r. w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej.

Jest to drugie spotkanie specjalistów w ramach cyklu szkoleniowego pod nazwą: ”Wspieranie wszechstronnego rozwoju dziecka”. Celem konferencji jest wskazanie możliwości i sposobów stymulacji mowy u osób z zaburzeniami, w szczególności na tle neurologicznym, z uwzględnieniem bardzo wczesnego okresu ich rozwoju. Prelegenci to doświadczeni praktycy i teoretycy - logopedzi, pracownicy naukowi oraz tyflopedagodzy.

Akces udziału zgłosiło około 100 osób. Są to między innymi specjaliści w zakresie neurologopedii, surdologopedii oraz wczesnej interwencji logopedycznej.Rozpocznie się ona o godzinie 8:15 w auli Ośrodka Braille’a przy ul. Krasińskiego 10 (wejście od ul. Reja).

Szczegółowe informacje oraz program spotkania znajdują się na stronie internetowej organizatora: www.braille.bydgoszcz.pl

fot. fotolia.com