Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 
Poniżej publikujemy list otwarty Prezydenta Miasta Krakowa Jacka Majchrowskiego skierowany do mieszkańców w sprawie referendum dotyczącego organizacji Zimowych Igrzysk Olimpijskich w 2022 roku w Krakowie.Szanowni Państwo,

Mieszkańcy Krakowa

W ciągu kilku najbliższych dni skieruję pod obrady Rady Miasta Krakowa projekt uchwały o przeprowadzeniu referendum lokalnego, które będzie posiadało tylko jedno pytanie: „Czy jesteś za organizacją Zimowych Igrzysk Olimpijskich w 2022 roku w Krakowie?". Mam nadzieję, że radni miasta Krakowa podejmą tę uchwałę i po zakończeniu konsultacji społecznych w tej sprawie będziemy mogli pójść do urn i rozstrzygnąć tę ważną kwestię.

Podejmując decyzję o przystąpieniu do procesu aplikacyjnego, mieliśmy poparcie rządów Polski i Słowacji, Polskiego i Słowackiego Komitetu Olimpijskiego, województwa małopolskiego, gmin i powiatów naszego województwa. Spełniliśmy więc wszystkie kryteria dotyczące kandydatury, jakie stawiał przed nami Międzynarodowy Komitet Olimpijski. Nie możemy jednak nie zauważać, że sam proces aplikacji i kolejne podejmowane w jego ramach kroki, wzbudzają powszechne emocje. Ale, co należy podkreślić, emocje oparte nie na rzeczywistym stanie wiedzy o kosztach i stanie naszej aplikacji, a na enuncjacjach prasowych nie do końca wiarygodnych, wątpliwych  danych i przesyconych emocjonalnością, nierzadko populistycznych  hasłach. W tym kontekście zarówno przeciwnicy, jak i zwolennicy ZIO nie raz podnosili wątek braku referendum w tej sprawie, co więcej - zwolennicy rozpoczęli nawet zbieranie podpisów w celu jego przeprowadzenia. Podkreślmy jednak - tak ważne decyzje powinno podejmować się jedynie znając rzeczywiste dane. Referendum, którego koszt szacowany jest na milion złotych, powinno więc być stosowane z odpowiedzialnością i rozmysłem.

Teraz, kiedy karty naszej kandydatury zostały odkryte, kiedy wszystkie liczby i koncepcja zostały publicznie podane, rozpoczęliśmy konsultacje społeczne, podczas których do jak największej liczby mieszkańców naszego miasta chcemy dotrzeć z tą wiedzą. Przed nami półtora miesiąca intensywnych spotkań i akcji informacyjnej o koncepcji Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Małopolsce i na Słowacji. Niech zatem konsultacje społeczne zakończą się demokratycznym głosowaniem wszystkich zainteresowanych tak, aby zarówno przeciwnicy, jak i zwolennicy Igrzysk mogli wyrazić swoje zdanie podczas referendum.

Osobiście jestem przekonany, że organizacja Zimowych Igrzysk Olimpijskich byłaby ważnym krokiem dla rozwoju naszego miasta i regionu. Byłyby szansą na przyciągnięcie do Krakowa i Małopolski funduszy na inwestycje finansowane z budżetu centralnego w takiej skali, jakiej nie udało się osiągnąć w ciągu minionych dwudziestu pięciu lat. Jednak decyzję czy tak się stanie, składam w ręce mieszkańców Krakowa. Deklaruję, że wiążący wynik referendum będzie stanowił wyznacznik dla władz miasta czy wykonywać kolejne kroki na drodze naszej aplikacji. Jeśli jednak referendum nie okaże się ważne ze względu na ilość osób biorących w nim udział - w ręce rządu RP złożę decyzje o dalszych losach Krakowa jako potencjalnego gospodarza ZIO w 2022 roku.

Szanowni Państwo, wierzę, że od tej pory przestrzeń publiczna zdominuje merytoryczna dyskusja na temat przedstawionej koncepcji organizacji Igrzysk, a następnie jak największa liczba Krakowian wyrazi swoje zdanie na ten temat.

Jacek Majchrowski

Prezydent Miasta Krakowa

źródło: http://krakow.pl/