Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

„Za to wszystko, czego Pan dokonał na rzecz pogłębiania stosunków francusko-polskich, za to, czego Pan jeszcze dokona, Francja mianuje Pana Kawalerem Orderu Legii Honorowej" – te słowa Prezydent Miasta Krakowa Jacek Majchrowski usłyszał 17 październikaod Ambasadora Republiki Francuskiej J.E. Pierra Buhlera podczas uroczystości, która odbyła się w Magistracie.

„Przyznaną mi dziś Legię Honorową traktuję jako odznaczenie dla Krakowa. Dlatego chciałbym podziękować wszystkim osobom, które swoją działalnością przyczyniają się do pogłębienia współpracy pomiędzy Francją a naszym miastem” - powiedział Prezydent Miasta Krakowa Jacek Majchrowski.

W uroczystości wręczenia odznaczenia Kawalera Orderu Legii Honorowej Prezydentowi Jackowi Majchrowskiemu wzięli udział m.in. przedstawiciele świata polityki, nauki i kultury, a także krakowscy dyplomaci. Podczas spotkania gabinetowego, poprzedzającego uroczystość wręczenia odznaczenia, J.E. Pierre Buhler, w obecności Konsula Generalnego Republiki Francuskiej w Krakowie Thierryego Guichoux, wręczył Panu Prezydentowi dyplom za udział Krakowa w konkursie ECO Miasto, organizowanym przez Ambasadę Francji.

Narodowy Order Legii Honorowej (fr. L'Ordre national de la Légion d'honneur), to najwyższe odznaczenie nadawane przez Republikę Francuską. Order został ustanowiony przez Napoleona Bonaparte w 1802 r. Legia Honorowa nadawana jest zarówno cywilom, jak i wojskowym, kobietom i mężczyznom, także cudzoziemcom, za szczególne osiągnięcia w życiu wojskowym i cywilnym, wyjątkowy wkład w promowanie Francji oraz szerzenie wartości, których Francja broni i które propaguje. Motto orderu brzmi „Honor i Ojczyzna” (fr. „Honneur et Patrie").

„Jest mi niezmiernie miło, że mogę być dzisiaj tu w Krakowie, mieście tak bogatym w historię, a jednocześnie zdecydowanie zwróconym ku przyszłości, aby wręczyć w imieniu prezydenta Republiki Francuskiej odznaczenie Kawalera Orderu Legii Honorowej człowiekowi, który całą swoją energię i zaangażowanie poświęcił działalności na rzecz stolicy królów Polski" - zaznaczył Ambasador Buhler w laudacji wygłoszonej na cześć Prezydenta Jacka Majchrowskiego.

„Kraków zawsze był miastem gościnnym i otwartym na świat, ale Pana życzeniem było by miasto otworzyło się jeszcze bardziej" – dodał dyplomata przypominając przebieg akademickiej i politycznej kariery Prezydenta Krakowa, ze szczególnym uwzględnieniem sukcesów w zakresie promocji Krakowa na arenie międzynarodowej.

Osobne miejsce w przemówieniu J.E. Pierra Buhlera zajęły związki łączące osobę Jacka Majchrowskiego z Francją: „Francja zawsze zajmowała ważne miejsce w Pana wizji świata. To właśnie w naszym kraju, w 1974 r. opublikowana została Pańska rozprawa doktorska, zakazana wówczas w Polsce przez cenzurę. Niezłomnie wspierał Pan działania Konsulatu Generalnego Francji i Instytutu Francuskiego. Rozwijał współpracę z samorządami francuskich miast - Orleanu i Bordeaux. Uniwersytet Monteskiusza w tym właśnie mieście przyznał Panu tytuł doktora honoris causa. Wiem też jak bardzo samorządowcy tych dwóch miast cenili sobie rozmowy z Panem przy okazji spotkań przedstawicieli samorządów zorganizowanych niedawno w Krakowie przez Związek Miast Polskich, którego Pan jest wiceprezesem od 2011 r.".
Na zakończenie dyplomata wygłosił tradycyjne słowa: „Jacek Majchrowski, au nom du Président de la République, je vous fais chevalier de la Légion d'Honneur".
fot. Wiesław Majka/UMK)


Monika Chylaszek
Rzecznik Prezydenta Miasta Krakowa