Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

W Muzeum Historii Żydów Polskich odbyła się uroczysta gala wręczenia Nagrody im. Ireny Sendlerowej. Tegorocznymi laureatami zostali Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Bogdan Zdrojewski oraz Prezydent m.st. Warszawy, Hanna Gronkiewicz – Waltz.


To symboliczne miejsce i oczywistym było dla mnie, że Warszawa musi zaangażować się w powstanie takiego muzeum właśnie na Muranowie. Cieszę się, że udało nam się stworzyć przestrzeń, która przyciąga i łączy ludzi już na tym wczesnym etapie funkcjonowania - powiedziała Hanna Gronkiewicz – Waltz odbierając nagrodę.

Nagroda im. Ireny Sendlerowej została ustanowiona przez Fundację Taubego na rzecz Życia i Kultury Żydowskiej w 2008 roku w celu uczczenia pamięci zmarłej Ireny Sendlerowej, "Sprawiedliwej wśród Narodów Świata”, która uratowała setki dzieci żydowskich z warszawskiego getta podczas II wojny światowej. Nagroda jest przyznawana corocznie Polakom, którzy wnieśli wybitny wkład w ochronę dziedzictwa żydowskiego oraz we wspieranie odnowy kultury żydowskiej w Polsce. Tegoroczni laureaci zostali uhonorowani Nagrodą im. Ireny Sendlerowej za ich przywództwo w unikalnym partnerstwie publiczno-prywatnym, które zaowocowało powstaniem Muzeum Historii Żydów Polskich.

Wierzymy, że Muzeum Historii Żydów Polskich jest pomostem, który pozwala łączyć przeszłość, teraźniejszość i przyszłość wspólnej kultury i tradycji polsko- żydowskiej - powiedział Tad Taube, przewodniczący Fundacji Taubego na rzecz Życia i Kultury Żydowskiej. - Fundacja postanowiła uhonorować dwóch polityków, których przywództwo sprawiło, że tak istotne przedsięwzięcie, jakim była budowa Muzeum, zakończyło się sukcesem – dodał.  

Tegoroczna statuetka, odzwierciedlenie jabłoni w brązie, została wykonana przez Hannę Rechowicz, córkę Jadwigi Piotrowskiej łączniczki i przyjaciółki Ireny Sendlerowej. W ogrodzie ich rodzinnego domu, pod jabłonią, zakopana była lista z nazwiskami uratowanych z getta dzieci. W tym samym domu część uratowanych dzieci mieszkała przez pierwsze dni odzyskanej wolności, zanim była przenoszona do bardziej trwałych schronień.

Do tej pory laureatami Nagrody im. Ireny Sendlerowej zostali Janusz Makuch, dyrektor Festiwalu Kultury Żydowskiej w Krakowie; dr Jan Jagielski, kierownik Działu Dokumentacji Zabytków Żydowskiego Instytutu Historycznego im. Emanuela Ringelbluma; Aleksander Kwaśniewski, Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej; prof. Maria Janion z Instytutu Literackiego Polskiej Akademii Nauk; dr Jolanta Ambrosewicz-Jacobs z Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Magdalena Grodzka-Gużkowska, "Sprawiedliwa wśród Narodów Świata”, działaczka podziemia. 

Źródło: um.warszawa.pl