Społeczna Warszawa 2014 - Pomia.pl - Portal Pozytywnych Treści
reklama
Witaj, życzymy dobrego dnia, dziś 5 Sierpień 2020    |    Pamiętaj o życzeniach imieninowych dla: Oswald, Emil, Maria
Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Społeczna Warszawa 2014


W czwartek, 31 stycznia, w Centrum Promocji Kultury przy ul. Podskarbińskiej 2, odbędzie się pierwsza z cyklu debat o kierunkach dalszego rozwoju naszego miasta. Spotkanie poświęcone Społecznej Warszawie rozpocznie się o godz. 18.00.

Debata ma pomóc miastu w ustaleniu spójnego z oczekiwaniami mieszkańców stanowiska w kwestiach dotyczących rewitalizacji, a także starzejącego się społeczeństwa, ubóstwa i bezdomności. W zakresie rewitalizacji debata pomoże udzielić odpowiedzi na pytania dotyczące obszarów wymagających objęcia wsparciem oraz na zagadnienia związane ze sposobem kierowania pomocy do rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Zaprezentowany będzie również kierunek działań adresowanych do seniorów, łagodzących negatywne skutki zmian demograficznych i pomagających efektywniej pomagać najbardziej potrzebującym. W obszarze ubóstwa i bezdomności, debata skupiać się będzie na przedstawieniu działań sektorowych, wprowadzających aktywne formy pomocy i profesjonalizację usług wykonywanych na rzecz osób bezdomnych.  Głos w dyskusji zabiorą przedstawiciele miasta, badacze zjawisk społecznych oraz praktycy uczestniczący m.in. w pracach tematycznych Komisji Dialogu Społecznego.

Warszawa stała się w latach 2007-2013 kluczowym beneficjentem środków unijnych w Polsce. Pozyskanie ponad 8 mld złotych unijnego dofinansowania wpłynęło znacząco na przyśpieszenie procesów rozwojowych w mieście w wielu sektorach. Aktywność miasta w pozyskiwaniu środków unijnych stała się widoczna nie tylko dzięki dużym projektom infrastrukturalnym w zakresie infrastruktury ochrony środowiska, transportu publicznego i dróg. Pojawiły się także projekty w obszarze infrastruktury kulturalnej, zdrowotnej i społecznej.

Nowe podejście Unii Europejskiej do finansowania rozwoju zaproponowane w strategii Europa 2020 (Europa 2020 - Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu), wymaga przewartościowania obecnego systemu korzystania ze wsparcia w Warszawie. W ramach instrumentu tzw. Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, w kontekście działań społecznych, możliwe będzie dofinansowanie działań związanych z kwestią przeciwdziałania ubóstwu i kompleksowej rewitalizacji. Kluczowym elementem polityki społecznej, rozumianej jako rozwój włączający, będzie zwiększenie efektywności wydatkowanych środków publicznych na cele społeczne, przy jednoczesnym stopniowym podnoszeniu jakości świadczonych usług na rzecz mieszkańców.

Źródło: um.warszawa.pl

reklama
 
 

© 2011-2015 POMIA.pl Portal Pozytywnych Treści - Wszystkie prawa zastrzeżone