Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

26 października obchodzony jest Światowy Dzień Donacji i Transplantacji. Dla pacjentów jest to często jedyna metoda ratująca życie i zdrowie. W województwie mazowieckim liczba dawców stopniowo wzrasta, ale na przeszczep czeka jeszcze wiele osób. Od 2010 r. wojewoda uczestniczy w realizacji programu „Partnerstwo dla Transplantacji”1, którego celem jest uzyskanie społecznego poparcia dla idei dawstwa narządów, a także zwiększenie liczby przeszczepów poprzez utworzenie stanowisk koordynatorów transplantacyjnych w szpitalach.

W ramach programu urząd wojewódzki organizował spotkania z konsultantami wojewódzkimi, środowiskiem lekarskim oraz przedstawicielami stacji dializ, podmiotów leczniczych i ośrodków transplantacyjnych, na których prezentowano założenia inicjatywy oraz zachęcano do tworzenia stanowisk koordynatorów transplantacyjnych (ich zadaniem jest organizowanie, nadzorowanie, koordynowanie pracy zespołów transplantacyjnych) na terenie placówek. Powyższa działalność zaoowocowała wzrostem liczby koordynatorów w mazowieckich szpitalach z 16 w 2010 roku do 32 w 2012 roku. Zorganizowano lub współorganizowano też imprezy plenerowe (m.in. pikniki zdrowia w Warszawie, Radomiu, Ciechanowie, Ostrołęce, Płocku i w Siedlcach), podczas których pracownicy Poltransplantu i organizacji pozarządowych rozdawali materiały edukacyjne, udzielali informacji na temat przeszczepiania narządów oraz pozyskali w samym 2013 roku 171 osób do rejestrów niespokrewnionych potencjalnych dawców szpiku.

Transplantacja narządów jest metodą leczenia ratującą życie i zdrowie pacjentów. Szacuje się, że na świecie codziennie umiera piętnaście osób, nie mogąc się doczekać przeszczepów, podczas gdy co czternaście minut kolejna osoba jest kwalifikowana do zabiegu. Od 1995 r. obowiązuje w Polsce zasada domniemanej zgody na pobranie narządów. Można także złożyć pisemne oświadczenie woli o wyrażeniu zgody na pobranie narządów. Nie jest to jednak formalny dokument, lecz wskazówka ułatwiająca najbliższej rodzinie zmarłego podjęcie stosownej decyzji. Transplantację stosuje się w przypadku schyłkowej niewydolności organów, takich jak nerki, serce, wątroba, płuca, trzustka, jelita. Narządy pochodzą głównie od dawców zmarłych. Jedynie nerki i fragmenty wątroby mogą być pobierane od dawców żywych, lecz odsetek tego rodzaju pobrań jest stosunkowo niewielki.


1 Program „Partnerstwo dla Transplantacji” został zainicjowany w 2009 roku przez Polską Unię Medycyny Transplantacyjnej w odpowiedzi na niską liczbę przeszczepów. Z inicjatywy wojewody mazowieckiego List Intencyjny, zobowiązujący do połączenia wysiłków w celu realizacji programu, 16 czerwca 2010 roku podpisały wiodące instytucje, związane z ochroną zdrowia: Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Samorząd Województwa Mazowieckiego, Miasto Stołeczne Warszawa, Uniwersytet Medyczny w Warszawie, Konwent Powiatów Województwa Mazowieckiego, Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie, Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia, Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne do Spraw Transplantacji „Poltransplant” oraz Stowarzyszenie Polskiej Unii Medycyny Transplantacyjnej. Nad sprawnym przebiegiem zaplanowanych działań w regionie czuwa Pan Prof. dr hab. Paweł Nyckowski, Koordynator Programu. W 2010 roku Program „Partnerstwo dla Transplantacji” został objęty patronatem minister zdrowia, dzięki czemu rozszerzył swój zasięg na teren całego kraju.

 

źródło: www.mazowieckie.pl