Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Miasto Stołeczne Warszawa zostało wyróżnione nagrodą Triple AC Pioneer Award przyznawaną przez TAFISA – jedną z wiodących organizacji sportowych w Europie i na świecie, działającą na rzecz upowszechniania sportu i rekreacji pod hasłem „Sport dla wszystkich” (Sport for All).

Nagroda Triple AC Pioneer Award jest uhonorowaniem wyróżniających się dokonań Warszawy jako „miasta aktywnego” w obszarze promocji sportu i aktywności fizycznej wśród mieszkańców. Międzynarodowy komitet przyznający nagrodę docenił wieloletnie dążenia stolicy do tego, aby warszawiacy mogli świadomie i aktywnie uczestniczyć w działaniach na rzecz sportu i rekreacji.

Dla TAFISA istotne były działania jakie stołeczny samorząd realizował w obszarze inwestycji i programów sportowych oraz imprez rekreacyjnych o charakterze ogólnomiejskim, które zostały przeprowadzone we współpracy z miejskimi ośrodkami sportu, a także sektorem organizacji pozarządowych działających w obszarze sportu.

Szczególnie wyróżnione zostały programy sportowe i rekreacyjne skierowane do dzieci i młodzieży, seniorów oraz osób niepełnosprawnych. Wśród takich działań znajdują się m.in. „Od zabawy do sportu”, „Senior starszy sprawniejszy”, „Niepełnosprawny sprawniejszy” czy „Sportowy talent”.

Warszawa została wskazana do nagrody przez Ministerstwo Sportu i Turystyki RP, które jest aktywnym członkiem TAFISA. Nagroda Triple AC Pioneer Award  jest jednym z ważniejszych wyróżnień na świecie przyznawanym za dokonania w sporcie i rekreacji.

TAFISA jest organizacją zrzeszającą ponad 200 członków, ze 130 krajów świata. Celem organizacji jest rozwój aktywnych społeczeństw na całym świecie poprzez promowanie i ułatwianie wszystkim obywatelom dostępu do sportu i aktywności fizycznej. Główne założenia TAFISA dotyczą działań na forum międzynarodowym na rzecz programów i imprez wspierających sport dla wszystkich oraz tworzenia platform współpracy międzynarodowej i wymiany doświadczeń.

Źródło: um.warszawa.pl

fot. sxc.hu