Lokalne inicjatywy dla środowiska - projekt Pro Carpathia - Pomia.pl - Portal Pozytywnych Treści
reklama
Witaj, życzymy dobrego dnia, dziś 7 Lipiec 2020    |    Pamiętaj o życzeniach imieninowych dla: Cyryl, Metody, Estera
Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 


Stowarzyszenie „Pro Carpathia” przygotowuje projekt, który pozwoli ubiegać się o środki finansowe z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację działań społeczności lokalnych na rzecz środowiska naturalnego. Dzięki niemu można byłoby sfinansować w 100% minimum 20 proekologicznych inicjatyw z terenu województwa, wydając na każdą z nich do 20 tys. zł. Stowarzyszenie czeka na zgłoszenia chętnych.

Nowy program NFOŚiGW skierowany jest do wszystkich, którzy mają pomysły na rozwiązanie problemów związanych z ochroną środowiska w skali lokalnej, ale brak im środków finansowych, a także często wsparcia merytorycznego i organizacyjnego. Pomysłodawcami mogą być osoby fizyczne, nieformalne grupy, podmioty lokalne – np. Koła Gospodyń Wiejskich, stowarzyszenia przyjaciół wsi lub miasteczek, małe fundacje.

Zgłaszane inicjatywy powinny dotyczyć przynajmniej jednego z poniższych obszarów:

- czynna ochrona ekosystemów i występujących w nich siedlisk i gatunków;

- ochrona ex situ zagrożonych gatunków;

- lokalny monitoring przyrodniczy;

- przywracanie tradycyjnych odmian roślin użytkowych i ras zwierząt gospodarskich;

- ochrona środowiska przyrodniczego przed czynnikami biotycznymi i abiotycznymi;

- budowa i modernizacja małej infrastruktury turystycznej/edukacyjnej;

- odbudowa stanu populacji zagrożonych gatunków drzew;

- zachowanie i pielęgnacja cennych alei przyrodniczych;

- zakładanie, odtwarzanie i pielęgnacja ostoi – zadrzewień i zakrzewień śródpolnych;

- zakładanie, pielęgnacja i zagospodarowanie młodych zbiorników wodnych;

- rozwój ogrodów/parków miejskich o znaczeniu przyrodniczym;

- modernizacja lub wyposażenie ośrodków rehabilitacji dla dzikich zwierząt;

- usuwanie skutków mechanicznego zniszczenia i dewastacji siedlisk przyrodniczych;

- renaturyzacja/rekultywacja obszarów zdegradowanych przez człowieka;

- ograniczenie antropopresji w budynkach/obiektach użyteczności publicznej;

- działalność przeciwpowodziowa – przeciwdziałanie lokalnym podtopieniom.

Termin składania zgłoszeń mija 14 stycznia br., a okres realizacji małych projektów powinien się odbyć w okresie październik  2015 - wrzesień 2016 r. Minimalna ilość inicjatyw lokalnych w przygotowywanym przez Stowarzyszenie projekcie musi wynosić 20, a budżet na każdą z nich to ok. 20 tysięcy złotych – wyjaśnia Małgorzata Draganik ze Stowarzyszenia „Pro Carpathia”. Dofinansowanie wynosi 100% wartości inicjatywy.

Wypełniony formularz należy odesłać pocztą elektroniczną na adres:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pocztą do 14 stycznia br. (liczy się data stempla)na adres: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia „Pro Carpathia”, ul. Rynek 16/1, 35-064 Rzeszów, z dopiskiem „Inicjatywy lokalne dla środowiska”.

Link do strony NFOŚiGW z naborem gdzie można znaleźć więcej informacji:

http://nfosigw.gov.pl/srodki-krajowe/programy/edukacja-ekologiczna/ii-konkurs-2014/

Link do strony Stowarzyszenia „Pro Carpathia” z ogłoszeniem o naborze, gdzie można znaleźć dodatkowe informacje:

http://www.zielonepodkarpacie.pl/aktualnosci/art245,zaproszenie-do-udzialu-w-wspolnym-przedsiewzieciu-lokalne-inicjatywy-dla-srodowiska-w-woj-podkarpackim.html

reklama

Menu

Regiony

Portal

 
 

© 2011-2015 POMIA.pl Portal Pozytywnych Treści - Wszystkie prawa zastrzeżone