Ruszyła II edycja „Agrafki Agory”- Szansa dla zdolnej młodzieży - Pomia.pl - Portal Pozytywnych Treści
reklama
Witaj, życzymy dobrego dnia, dziś 17 Wrzesień 2021    |    Pamiętaj o życzeniach imieninowych dla: Justyna, Narcyz, Franciszek
Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Trwa rekrutacja do „Agrafki Agory” - Lokalnego Konkursu Stypendialnego, który po raz drugi realizuje Fundacja Pomocy Dzieciom im. Stanisławy Bieńczak. Jest to partnerski program Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce i Fundacji Agory, a jego celem jest pomoc zdolnej młodzieży pochodzącej z ubogich rodzin.  

Po raz drugi młodzież z powiatu brzozowskiego może wziąć udział w Lokalnym Konkursie Stypendialnym - „Agrafki Agory”. To szansa dla osób, których niekorzystna sytuacja materialna stanowiła barierę w zdobywaniu wiedzy i rozwijaniu swoich pasji.Program pomaga osobom młodym, pochodzącym z rodzin ubogich w podjęciu i kontynuowaniu nauki na studiach wyższych, rozwoju zainteresowań i talentów. W ubiegłym roku z pomocy skorzystało sześcioro studentów z uczelni wyższych w Rzeszowie, Krakowie i Lublinie. Stypendium wykorzystałam na opłatę za wynajem mieszkania. Dzięki temu zaoszczędziłam wiele czasu, który musiałabym poświęcić na dojazdy. Pozwoliło mi to rozwijać swoje pasje, a także zaangażować się w wolontariat – mówiBeata, studentka I roku filologii polskiej w Rzeszowie. Krystian, student finansów i rachunkowości dodaje - środki otrzymywane z Fundacji ułatwiły mi start na studiach. Dzięki funduszom mogłem sam opłacać mieszkanie. Resztę pieniędzy przeznaczałem na wyżywienie oraz niezbędne pomoce naukowe. Stypendyści uczestniczyli dodatkowo w wykładach prowadzonych przez wybitych specjalistów z całego kraju, konferencjach, warsztatach naukowych oraz byli zaangażowani w działania Fundacji  i reprezentowali ją jako Ambasadorzy Konkursu „Agrafka Agory”.

Kto może się zgłosić?

Do udziału w II edycji „Agrafki Agory” mogą zgłaszać się osoby rozpoczynające naukę na I roku studiów dziennych oraz ją kontynuują. Warunkiem, jaki powinni spełnić jest również zaangażowanie w działalność pozalekcyjną (udział w olimpiadach, konkursach, działalność artystyczna, sportowa, na rzecz szkoły, wolontariat, uczestnictwo w zespołach tanecznych, teatralnych, akcjach charytatywnych). Kompletny wniosek wraz z załącznikami należy składać w siedzibie Fundacji przy ul. Kościuszki 23 w Brzozowie do 31 sierpnia 2014 roku. Cieszymy, że możemy wspierać ambitną i zdolną młodzież z naszego powiatu. Doceniamy ich ciężką pracę i bardzo dziękujemy za zaangażowanie w działanie naszej Fundacji – mówi Bożena Bieńczak, Wiceprezes Fundacji. Dzięki Partnerom konkursu możemy uruchomić II edycję konkursu. Liczymy, że w tym roku do Konkursu włączą się dotychczasowi i nowi partnerzy, abyśmy mogli ponownie dać szansę na rozpoczęcie lub kontynuowanie nauki na studiach zdolnej młodzieży – zachęca.

Szczegółowe informacje na temat Konkursu można uzyskać na stronie www.fpd.org.pl.


reklama

Menu

Regiony

Portal

 
 

© 2011-2015 POMIA.pl Portal Pozytywnych Treści - Wszystkie prawa zastrzeżone