W Krośnie ruszyła Młodzieżowej Akademii Prawa i Bezpieczeństwa - Pomia.pl - Portal Pozytywnych Treści
reklama
Witaj, życzymy dobrego dnia, dziś 13 Sierpień 2020    |    Pamiętaj o życzeniach imieninowych dla: Diana, Hipolit, Maksym
Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

W Krośnie ruszyła Młodzieżowej Akademii Prawa i Bezpieczeństwa

Prawne i procesowych aspekty zwalczania przestępczości to temat inauguracyjnego wykładu Podkarpackiej Młodzieżowej Akademii Prawa i Bezpieczeństwa w Krośnie. Organizatorem spotkania, które odbyło Se w czwartek 19 marca 2015 r. w ArtKinie była Wyższa Szkoła Prawa i Administracji. W wykładzie uczestniczyło kilkuset uczniów z 9 krośnieńskich szkół ponadgimnazjalnych. Akademia to projekt WSPiA utworzona we współpracy z Podkarpackim Kuratorem Oświaty pod Honorowym Patronatem Ministra Edukacji Narodowej.

Podczas spotkania w Krośnie uczniowie szkół ponadgimnazjalnych mogli poznać prawne i procesowych aspekty zwalczania przestępczości. Prowadzący zajęcia wyjaśniali młodym ludziom zasady odpowiedzialności za czyny zabronione. Tłumaczyli, to jest wina i jaka kara może nas spotkać za różne przestępstwa. W czasie spotkania omówione zostały także różne formy przestępczości, w tym popełnianej przez młodzież oraz przestępczości zorganizowanej. Uczniowie mogli dowiedzieć się m.in. jak wygląda walka z mafią i czy jest to nadal duży problem w Polsce. Ostatnia część wykładu dotyczyła zagrożeń związanych z użytkowaniem nowoczesnych technologii. Młodzi ludzie dowiedzieli się m.in. a jaki sposób Policja walczy z cyberprzestępcami i czy użytkownik Internetu jest całkowicie anonimowy. Dowiedzieli się także, z jakimi zagrożeniami niesie za sobą Internet i np. telefony komórkowe. Całość zakończyła ożywiona dyskusja z wykładowców WSPiA z uczniami z krośnieńskich szkół ponadgimnazjalnych.

Podczas wykładu inauguracyjnego Podkarpackiej Młodzieżowej Akademii Prawa i Bezpieczeństwa w ArtKinie w Krośnie z uczniami spotkali się: prof. Czesław Kłak – Dyrektor Podkarpackiej Młodzieżowej Akademii Prawa i Bezpieczeństwa, dr Robert Bałdys – adiunkt w WSPiA, b. I Zastępca Komendanta Stołecznego Policji ds. Kryminalnych, b. Naczelnik Wydziału ds. Zwalczania Zorganizowanej Przestępczości Kryminalnej w CBŚ oraz nadkom. Bartłomiej Kowalski, Naczelnik wydziały do walki z przestępczością gospodarczą KWP w Rzeszowie.

Według uczniów to były ciekawe zajęcia na tematy, które dotyczą większości uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych. – Do udziału w Akademii zachęciła nas nasza nauczycielka. Dzisiejsza tematyka była bardzo ciekawa, bo były to sprawy dotyczące naszego życia codziennego. Mogliśmy dowiedzieć się, które z naszych codziennych zachowań mogą zostać uznane za przestępstwo lub wykroczenie. Pan Profesor z WSPiA podawał nam wiele przykładów zachowań, które mogą wydawać się nieszkodliwe, a w rzeczywistości możemy za nie zostać pociągnięci do odpowiedzialności. To np. wagary czy spożywanie alkoholu w miejscach publicznych. Ciekawa była też prezentacja dotycząca walki z mafią w Polsce i cyberprzestyępczości. Mało kto z nas wiedział np. że policja w tej chwili bardzo szybko jest w stanie złapać hakerów czy osoby, które zajmują się wyłudzaniem pieniędzy i danych przez Internet – mówili po wykładzie uczniowie z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 im. Ignacego Łukasiewicza w Krośnie. Dodają, że już czekają na kolejne zajęcia w szczególności te praktyczne dotyczące wariografu czy zbierania śladów na miejscu przestępstwa.

Zorganizowany w czwartek 19 marca 2015 r. wykład był inauguracją Podkarpackiej Młodzieżowej Akademii Prawa i Bezpieczeństwa w Krośnie. Kolejne zajęcia dla wszystkich uczniów, którzy przystąpili do akademii, odbędą się w najbliższy czwartek 26 marca podczas organizowanego w Rzeszowie II. Podkarpackiego Święta Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Wtedy na zajęcia do kampusu WSPiA przyjadą uczniowie z sześciu miasta, w których działać będzie Akademia.

Akademia
Podkarpacka Młodzieżowa Akademia Prawa i Bezpieczeństwa przy WSPiA to element realizowanego przez Uczelnię programu „Bezpieczna przyszłość”. Do Akademii przystąpiło około 50 szkół ponadgimnazjalnych z 6 podkarpackich miasta: Dębicy, Jasła, Krosna, Łańcuta, Przemyśla i Rzeszowa. Podstawowym celem Podkarpackiej Młodzieżowej Akademii Prawa i Bezpieczeństwa jest edukacja prawna oraz podnoszenie świadomości prawnej i świadomości w zakresie bezpieczeństwa. Akademia ma także na celu kształtowanie praworządnych postaw w szkole i w życiu społecznym oraz rozwijanie zainteresowań prawem i problematyką bezpieczeństwa. Uczestnictwo w Akademii ma również pomóc w budowie zaufania i szacunku pomiędzy młodzieżą a organami państwa oraz formacjami i służbami zajmującymi się egzekwowaniem prawa i ochroną bezpieczeństwa. Zajęcia mają również kształtować postawy sprzyjające bezpiecznym zachowaniom w życiu społecznym.

Podczas spotkań w ramach Akademii uczniowie będą mogli poznać wiele aktualnych zagadnień. Tematy zajęć związane są m.in. z przestępczością (w tym cyberprzestępczością) i jej skutkami, zasadami odpowiedzialności za przestępstwa i wykroczenia oraz problematyką szeroko rozumianego bezpieczeństwa. W ramach zajęć uczniowie będą mogli poznać skutki spożywania alkoholu, posiadania i używania narkotyków oraz innych nielegalnych substancji w świetle prawa. Tematyka zajęć obejmie także zasady bezpieczeństwa w szkole, na ulicy, w podróży, w Internecie, zagrożeń związanych z użytkowaniem nowoczesnych technologii oraz problematykę praw autorskich. Słuchacze Akademii będą również uczestniczyć w symulowanych rozprawach sądowych, symulacji zbierania śladów na miejscu przestępstwa oraz w zajęciach praktycznych w oparciu o sprzęt znajdujący się na wyposażeniu Laboratorium Kryminalistycznego WSPiA, m.in. walizy śledcze, walizy do zabezpieczania śladów daktyloskopijnych, wariograf (tzw. wykrywacz kłamstw).

Słuchacze Podkarpackiej Młodzieżowej Akademii Prawa i Bezpieczeństwa na zakończenie zajęć otrzymają specjalne dyplomy, potwierdzające uczestnictwo w Akademii. Zajęcia w ramach Akademii są bezpłatne.

Szczegóły dotyczące Podkarpackiej Młodzieżowej Akademii Prawa i Bezpieczeństwa można znaleźć na stronie www.mapib.wspia.eu.

reklama
 
 

© 2011-2015 POMIA.pl Portal Pozytywnych Treści - Wszystkie prawa zastrzeżone