Zgłoś referat na konferencję o bezpieczeństwie energetycznym - Pomia.pl - Portal Pozytywnych Treści
reklama
Witaj, życzymy dobrego dnia, dziś 13 Lipiec 2020    |    Pamiętaj o życzeniach imieninowych dla: Małgorzata, Ernest, Henryk
Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 Komitet Naukowy oraz Komitet Organizacyjny Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej
"Bezpieczeństwo energetyczne na wspólnym rynku UE" serdecznie zapraszają do udziału
w konferencji, która organizowana jest przez Katedrę Ekonomii Wydziału Zarządzania Politechniki
Rzeszowskiej, Wydział Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej oraz Studenckie Koło Naukowe
"Eurointegracja". Konferencja odbędzie się 28 kwietnia 2015 r. na Politechnice Rzeszowskiej
(Al. Powstańców Warszawy 12).
Celem konferencji jest ukazanie tematyki bezpieczeństwa energetycznego w kontekście
kształtującego się wspólnego rynku energii UE - z tego względu przedstawione zostaną następujące
zagadnienia:
- bezpieczeństwo energetyczne UE i Polski, polityka energetyczna-klimatyczna UE,
- rynki finansowe a rynki energii, model integracji wspólnego rynku energii UE.
W ramach konferencji planowany jest panel główny z udziałem zaproszonych gości reprezentujących
środowiska naukowe, eksperckie oraz branżowe sektora energii. Udział w panelu głównym
potwierdzili przedstawiciele m.in. Polskiej Grupy Energetycznej, Towarowej Giełdy Energii, Akademii
Obrony Narodowej, Biura Bezpieczeństwa Narodowego, Politechniki Warszawskiej oraz Uniwersytetu
Warszawskiego. W dalszej części konferencji odbędą się równolegle sesje panelowe.
Udział w konferencji w panelu głównym oraz sesjach panelowych w charakterze słuchacza lub
dyskutanta jest bezpłatny.
Udział w charakterze prelegenta z możliwością wygłoszenia referatu naukowego, publikacją
artykułu naukowego (po uzyskaniu pozytywnych recenzji naukowych) oraz uczestnictwem we
wszystkich przerwach cateringowych w tym w uroczystej kolacji związany jest z wniesieniem
opłaty konferencyjnej. Abstrakty referatów można przesyłać do 31 marca 2015 r. w postaci
wypełnionego formularza zgłoszeniowego, który znajduje się na stronie internetowej konferencji.
Po konferencji wydana będzie monografia (4 punkty za artykuł), z artykułami uczestników konferencji,
które uzyskają pozytywne recenzje. Artykuły naukowe, które uzyskają najlepsze recenzje
(pierwszeństwo będą miały teksty w językach kongresowych) zostaną opublikowane w 2015 r.
w czasopiśmie naukowym Humanities and Social Sciences (8 punktów za artykuł).

reklama

Menu

Regiony

Portal

 
 

© 2011-2015 POMIA.pl Portal Pozytywnych Treści - Wszystkie prawa zastrzeżone