Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

"Bezpieczeństwo energetyczne na wspólnym rynku energii UE" to tytuł Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej, która odbyła się 28 kwietnia 2015 r. na Wydziale Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza. Celem konferencji było ukazanie problematyki bezpieczeństwa energetycznego w kontekście kształtującego się wspólnego rynku energii UE. 

Konferencja składała się z dwóch sesji plenarnych oraz pięciu paneli tematycznych, w których wzięło udział prawie 50 prelegentów z 20 ośrodków naukowych z Polski. W konferencji uczestniczyło ponad 500 osób oraz blisko 300 internautów. Podczas sesji plenarnej "Wspólny rynek energii UE, a konkurencyjność polskiej gospodarki" Marcin Korolec - Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska, Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Klimatycznej podkreślił, że dzisiaj kształtuje się to, w jaki sposób będzie wyglądał rynek energii za lat pięć, dziesięć czy też piętnaście. Zdaniem Pana Ministra projekt Unii Energetycznej zapoczątkuje proces polityczny, który przyczyni się do zwiększenie integracji sieci gazowych i elektroenergetycznych w UE. 

Dr hab. inż. Stanisław Gędęk prof. Politechniki Rzeszowskiej podkreślił znaczenie zdolności kreowania oraz absorbowania innowacji w gospodarce, które wpływają na jej konkurencyjność. Natomiast Piotr Kasprzak - Członek Zarządu ds. Operacyjnych Hermes Energy Group zaznaczył, że istotnymi kwestiami są: rozbudowanie infrastruktury gazowej, znoszenie barier na poziomie rynków kapitałowych oraz ograniczenie wpływu podmiotów dominujących od strony podaży surowca na rynek europejski. W ten sposób rynek stanie się bardziej bezpieczny, zaś ceny staną się niższe oraz bardziej płynne. 

Podczas drugiej sesji plenarnej "Bezpieczeństwo energetyczne na wspólnym rynku energii UE" dr hab. Jarosław Gryz z Politechniki Rzeszowskiej zaznaczył, że niezbędne jest rozwijanie oferty edukacyjnej zbieżnej z rozwojem technologicznym w sektorze energii. 

Podczas paneli tematycznych dyskutowano nad dywersyfikacją źródeł i kierunków dostaw gazu ziemnego, polityce energetycznej w państwach europejskich, wpływie odnawialnych źródeł energii na sektor energii, wyzwaniach sektora elektroenergetycznego oraz znaczenia efektywności energetycznej. Wśród prelegentów znaleźli się m.in. dr hab. inż. Adam Szurlej; dr hab. Tomasz Młynarski; dr hab. inż. Lidia Gawlik; dr Kamila Pronińska; dr inż. Grzegorz Bartnicki; dr Marcin Tarnawski; dr Mariusz Ruszel; Michał Kornasiewicz. 

Autor: dr Mariusz Ruszel

Więcej zdjęć na: http://wz.portal.prz.edu.pl/pl/galerie/rok-2015/art6.html