2015 rokiem matematyki - Pomia.pl - Portal Pozytywnych Treści
reklama
Witaj, życzymy dobrego dnia, dziś 19 Wrzesień 2021    |    Pamiętaj o życzeniach imieninowych dla: Konstancja, January
Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Sejmik Województwa Pomorskiego zdecydował o ustanowieniu roku 2015 Rokiem Matematyki na Pomorzu. Zdaniem radnych powinno to znacząco przyczynić się do popularyzacji matematyki oraz stanowić inspirację do lepszego poznawania tej dziedziny, zarówno na poziomie edukacji szkolnej, akademickiej, jak i działalności naukowej.


– Rok Matematyki na Pomorzu może stanowić ważny impuls i inspirację do podejmowania cennych inicjatyw, które pozwolą na zwiększenie innowacyjności i atrakcyjności naszego regionu, przyczyniając się do rozwoju Pomorza i poprawy jakości życia jego mieszkańców – mówi marszałek Mieczysław Struk. - Podejmowane działania powinny przyczynić się do przełamania uprzedzeń i obalenia mitu o niedostępności matematyki, poczynając od najmłodszych, aż po osoby dorosłe.


Matematyka jako nauka dotycząca prawidłowości rozumowania, obecna w większości innych dyscyplin naukowych oraz dziedzin życia, powinna stanowić fundament edukacji. Przedmiot ten, obecny na wszystkich etapach edukacyjnych, postrzegany jest jednak powszechnie jako zbyt trudny do opanowania dla wielu uczniów. Nierzadko stereotypowy, negatywny stosunek do matematyki i niechęć wobec przedmiotu wyprzedza pierwszy szkolny kontakt ucznia z tą dziedziną wiedzy. Dominacja negatywnego sposobu postrzegana matematyki w społeczeństwie wywołuje pytania o dobór metod pracy dydaktycznej, przede wszystkim przy realizacji treści z zakresu edukacji matematycznej we wczesnej edukacji.

Strategia Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020, przyjęta uchwałą Sejmiku Województwa Pomorskiego dnia 24 września 2012 roku, wskazuje trzy cele strategiczne: nowoczesną gospodarkę, aktywnych mieszkańców oraz atrakcyjną przestrzeń w regionie. Efektywna realizacja ww. celów wymaga między innymi promocji matematyki oraz poprawy wyników kształcenia matematycznego w województwie pomorskim.

Słuszna inicjatywa i potrzebna zapewne nie tylko na Pomorzu. W końcu w czasach gospodarki opartej na ekonomii i informacji umiejętność liczenia wydaje się być niezbędna.

 

Źródło: urzad.pomorskie.eu

reklama

Menu

Regiony

Portal

 
 

© 2011-2015 POMIA.pl Portal Pozytywnych Treści - Wszystkie prawa zastrzeżone