Ośrodek Edukacji Ekologiczno-Geologicznej GEOsfera w Jaworznie - Pomia.pl - Portal Pozytywnych Treści
reklama
Witaj, życzymy dobrego dnia, dziś 26 Wrzesień 2021    |    Pamiętaj o życzeniach imieninowych dla: Justyna, Łucja, Cyprian
Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Zakończenie projektu pod nazwą „Budowa parku tematycznego – Ośrodka Edukacji Ekologiczno-Geologicznej GEOsfera w Jaworznie, Etap I” stało się okazją do podsumowania doświadczeń zdobytych w ciągu ostatniego roku oraz dyskusji na temat możliwości zagospodarowania powierzchniowych wyrobisk po kopalnianych.

13 czerwca br. ponad stu gości – przedstawicieli administracji, nauki i przemysły – spotkało się na konferencji pt. "GEOsfera – potencjał przyrodniczy i turystyczny obszarów poeksploatacyjnych". Tematem przewodnim było ukazanie możliwości kamieniołomów, ich potencjału krajobrazowego, edukacyjnego i wypoczynkowego.

Konferencję otwarto wizytą na terenie Ośrodka Edukacji Ekologiczno-Geologicznej GEOsfera w Jaworznie, gdzie zaprezentowano postęp prac inwestycyjnych, związanych z zagospodarowaniem wyrobiska po eksploatacji wapieni, obejmujących wykonanie szlaków pieszych, oczka wodnego wraz z kolekcją roślin wodnych, wrzosowiska, ogrodu sensorycznego i pseudomakii, rekonstrukcji kręgowców triasowych w formie rzeźb z brązu, miejsc wypoczynku, grilowiska i placu zabaw oraz miejsc dedykowanych zajęciom edukacyjnym: multimedialnej sali wykładowej i ścieżki dydaktycznej, poligonu wykopalisk paleontologicznychi oraz odsłonięć megariplemarków.

Prezentując osiągnięcia, podzielono się również problemami, z jakimi przyszło się zmierzyć twórcom i wykonawcom projektu. Swoje prezentacje przedstawili współtwórcy projektu i eksperci zajmujący się terenami o podobnej specyfice: mgr Pawłeł Wożniak z Oddziału Górnośląskiego Państwowego Instytutu Geologicznego PIB w Sosnowcu, dr hab. Jerzy Nita Katedra Geologii Podstawowej UŚ, mgr Dawid Surmik Katedra Paleontologii i Stratygrafii Wydział Nauk o Ziemi UŚ, dr Leszek Trząski z Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach, dr hab. inż. Elżbieta Pietrzyk-Sokulska z Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, dr hab. Jerzy Nita Katedra Geologii Podstawowej Wydział Nauk o Ziemi UŚ, dr hab. prof. Andrzej Czylok Zakład Biogeografii i Dydaktyki Geografii UŚ oraz Leo Walotek-Scheidegger dziennikarz i popularyzator quizu geologicznego EarthCach.

Konferencja zakończyła się omówieniem planów rozbudowy Ośrodka Edukacji Ekologiczno-Geologicznej GEOsfera.

Następne dni były okazją do rodzinnego pikniku, imprez sportowych oraz prezentacji programu edukacyjnego lokalnym grupom młodzieży oraz gości z Hiszpanii, Niemiec, Węgier, Słowacji i Czech. W ciągu ostatniego roku miejsce to odwiedziło już kilka tysięcy osób.

Sadowa Góra nie będzie typowym parkiem ani tym bardziej "dinoparkiem". Nieczynny kamieniołom ma szanse stać się jednym z nielicznych w Polsce punktów edukujących - w równym stopniu - w zakresie przyrody żywej i nieożywionej, a przy tym miejscem gdzie przyrodę chroni się dla ludzi, a nie przed ludźmi, oferując obok możliwości rekreacji, edukację wychodzącą poza ramy teorii.

Źródło: UM Jaworzno

reklama
 
 

© 2011-2015 POMIA.pl Portal Pozytywnych Treści - Wszystkie prawa zastrzeżone