Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 
Ułatwiony kontakt ze społeczeństwem, pomoc w znalezieniu pracy, edukacja, informacja, rozrywka… Nikogo nie trzeba przekonywać, że Internet to przyszłość, a możliwości, które nam daje są nieograniczone. Dzięki dofinansowaniu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka miasto Jastrzębie-Zdrój wspólnie ze Związkiem Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku oraz dziewięcioma jednostkami samorządu terytorialnego, tj. gminami: Godów, Gorzyce, Lubomia, Marklowice, miastami: Radlin, Wodzisław Śląski, Żory oraz powiatami rybnickim i wodzisławskim podjęli się realizacji projektu pn. „Internet w każdym domu. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Subregionie Zachodnim Województwa Śląskiego”. Jego nadrzędnym celem jest przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu wśród tych gospodarstw domowych, które z powodu trudnej sytuacji materialnej czy występującej niepełnosprawności nie mogą pozwolić sobie na zakup sprzętu komputerowego z dostępem do Internetu. Dzięki realizacji projektu w Jastrzębiu-Zdroju 30 gospodarstw domowych otrzyma bezpłatny zestaw komputerowy, dostęp do internetu i szkolenie z zakresu podstawowej obsługi komputera. Ponadto w mieście powstanie pięć publicznych punktów bezpłatnego dostępu do internetu, które zostaną wyposażone w 20 stanowisk komputerowych. Punkty te będą znajdować się Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, noclegowni przy ul. Wodzisławskiej 15, Miejskiej Bibliotece Publicznej - filia nr 12 i filia nr 8 oraz świetlicy środowiskowej przy Zespole Szkół Mistrzostwa Sportowego. Projekt jest realizowany w ramach działania 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion, Osi Priorytetowej 8: Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Wartość całkowita projektu kształtuje się na poziomie 4 173 969 zł. Wkrótce zostaną podane informacje na temat rekrutacji.