Polska żywność - bezpieczna żywność - Pomia.pl - Portal Pozytywnych Treści
reklama
Witaj, życzymy dobrego dnia, dziś 18 Wrzesień 2021    |    Pamiętaj o życzeniach imieninowych dla: Irena, Stanisław, Józef
Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 
Działania na rzecz wyeliminowania zagrożeń w bezpieczeństwie żywności oraz nowe inicjatywy informacyjno-promocyjne - to tematy piątkowej konferencji prasowej ministra Stanisława Kalemby. W odpowiedzi na doniesienia zagranicznych mediów, dyskredytujące polskie produkty resort rolnictwa podjął działania w celu ochrony wizerunku jakości polskiej żywności.
- Musimy dbać o wizerunek polskiej żywności. Cały czas rośnie eksport polskich produktów rolno-spożywczych. Utrzymujemy świetną pozycję w handlu naszymi artykułami w krajach Unii Europejskiej i nieprzerwanie dywersyfikujemy rynki zbytu, otwierając nowe możliwości dla polskich producentów - podkreślił Stanisław Kalemba uzasadniając celowość podejmowanych działań.
Ważnym przedsięwzięciem resortu jest powołanie Zespołu ds. ochrony wizerunku produktów rolno-spożywczych, przed którym stawiane są trzy podstawowe zadania:
  • proponowanie mechanizmów współpracy oraz wymiany informacji pomiędzy polskimi instytucjami odpowiedzialnymi za wspieranie i promocję produkcji rolno-spożywczej;
  • monitoring oraz wypracowanie propozycji przekazu dotyczącego polskiej żywności kierowanego do mediów w sytuacjach kryzysowych;
  • opracowanie i opiniowanie działań promocyjnych w tym planów długoterminowych mających na celu poprawę lub budowanie pozytywnego wizerunku polskiej żywności.
W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele ministerstwa rolnictwa i rozwoju wsi, Agencji Rynku Rolnego, Rady Gospodarki Żywnościowej oraz inspekcji nadzorowanych przez ministra rolnictwa: Głównego Inspektoratu Weterynarii, Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa. Przewodniczącym Zespołu został podsekretarz stanu w MRiRW Tadeusz Nalewajk.
Stanisław Kalemba poinformował również o planowanych działaniach promocyjno-informacyjnych na rynku czeskim i słowackim. Będą to między innymi kampanie w mediach papierowych i elektronicznych, kampanie na portalach społecznościowych. Wśród podejmowanych inicjatyw przewidziano również bezpośredni kontakt z konsumentami, poprzez prezentację polskich produktów na targach, wystawach i piknikach, czy też wizyty studyjne dla zagranicznych dziennikarzy.
W konferencji uczestniczyli także przedstawiciele Inspekcji zaangażowanych w kontrolę jakości i bezpieczeństwa żywności, którzy poinformowali o podejmowanych działaniach i wynikach dotychczasowych kontroli.
Minister Kalemba podkreślił, iż ze strony resortu rolnictwa nie będzie pobłażania dla jakichkolwiek uchybień na którymkolwiek z etapów wytwarzania i produkcji żywności.
- Dajemy jednoznaczny sygnał, że nie ma przyzwolenia na niższe standardy, na brak dbałości o zachowanie wysokiej jakości produktów rolno-spożywczych. Pamiętajmy o tym, że branża spożywcza, to jedyny sektor naszej gospodarki, w którym odnotowujemy stale rosnące saldo w handlu zagranicznym - powiedział minister podsumowując działania, służące zapewnieniu bezpieczeństwa i najwyższej jakości produktów.
Źródło: psl.org.pl
reklama

Menu

Regiony

Portal

 
 

© 2011-2015 POMIA.pl Portal Pozytywnych Treści - Wszystkie prawa zastrzeżone